Jak souvisí plodnost ženy s věkem

Na plodnost žen má značný vliv také věk. Optimum plodnosti je mezi 20. a 30. rokem, po 35. roce značně klesá. Úspěšnost asistované reprodukce (metoda IVF) je taktéž závislá na věku:

 • po 40. roku věku porodí pomocí opakovaných pokusů IVF 28% žen
 • ve věku 40 – 43 let porodí pomocí opakovaných pokusů IVF 5 – 10% žen
 • ženy nad 46 let otěhotní metodou IVF pouze s darovanými vajíčky

Porucha průchodnosti vejcovodů

Příčinou neplodnosti ženy mohou být také patologické změny na vejcovodech a vaječnících:

 • následkem operací
 • následkem vrozených anomálií
 • následkem onemocnění (endometrióza)
 • následkem zánětlivých onemocnění a proběhlých infekcí, byť se nemusely projevit jejich příznaky
 • následkem dřívějšího umělého přerušení těhotenství

Poruchy ovulace

Jednou z příčin neplodnosti ženy mohou být poruchy ovulace. K těm může docházet z nejrůznějších příčin, které nemusejí nastat všechny, ovšem mohou se vzájemně kombinovat.

Dle příčiny poruchy či absence ovulace zvolí lékař optimální léčbu, na základě fyzikálního vyšetření a výsledků vyšetření laboratorních.

Existuje málo specifických známek, které svědčí pro poruchy ovulace. Podezření je obvykle vyjádřeno při nepravidelném menstruačním cyklu, nepřítomnosti menses nebo obtížích s otěhotněním. Při následném podrobnějším vyšetření se někdy zjistí i jiné příznaky, které obvykle svědčí pro endokrinní (hormonální) poruchu.

Endometrióza

Endometrióza je onemocnění, při kterém se částečky děložní sliznice nacházejí mimo dutinu děložní.

Endometrióza je diagnostikována:

 • u 20 – 50 % neplodných žen
 • u 50 % žen trpících pánevními bolestmi

Na vzniku endometriózy se podílí více faktorů:

 • genetický
 • imunologický
 • hormonální

Dle umístění se endometrióza dělí na 4 základní typy:

 • endometrióza peritoneální (ložiska na pobřišnici)
 • endometrióza ovariální (ložiska na vaječníku)
 • endometrióza rektovaginálního septa (ložiska v přepážce mezi pochvou a konečníkem)
 • andenomyóza (ložiska uvnitř svaloviny děložní)

Léčba endometriózy závisí na příčinách vzniku tohoto onemocnění. Je tedy třeba přistupovat k léčbě individuálně:

 • medikamentózní léčba (hormonální) nebo operativní léčba
 • vysoká úspěšnost léčby (75 – 95 % pacientek)
 • po vysazení léčby možnost návratu příznaků (25 – 50 % pacientek)

Syndrom polycystických vaječníků (PCOS)

Příznaky syndromu polycystických vaječníků mohou být nejrůznějího rázu. Příčiny nejsou jednoznačné. Jistou roli hrají i genetické faktory.

Jedním z hlavních diagnostických kritérií u syndromu polycystických vaječníků je chronická nepřítomnost ovulace nebo porucha menstruačního cyklu.

K léčbě neplodnosti související se syndromem polycystických vaječníků se využívají léky i operativní zákroky.

Věk

Jak souvisí plodnost ženy s věkem

Na plodnost žen má značný vliv také věk. Optimum plodnosti je mezi 20. a 30. rokem, po 35. roce značně klesá. Úspěšnost asistované reprodukce (metoda IVF) je taktéž závislá na věku:

 • po 40. roku věku porodí pomocí opakovaných pokusů IVF 28% žen
 • ve věku 40 – 43 let porodí pomocí opakovaných pokusů IVF 5 – 10% žen
 • ženy nad 46 let otěhotní metodou IVF pouze s darovanými vajíčky

Přesto, že přímý vztah mezi věkem ženy a plodností je všeobecně dobře znám, odkládají dnes ženy své mateřství do pozdější let. Věk je důležitým faktorem, který ovlivňuje ženskou plodnost. Optimum plodnosti je mezi 20.– 30. rokem života. Nejlépe však kolem 25. roku. Po třícátém roce života plodnost začíná pomalu klesat, po 35. roce života klesá již velmi strmě.

Asi 10 – 15 let před nástupem menopauzy se postupně zrychluje úbytek folikulů ve vaječnících. Zároveň se zvyšují hladiny hormonu, stimulujícího růst folikulů (FSH). Tyto změny společně odrážejí zhoršenou kvalitu a potenci folikulů, produkujících vajíčka. Snižuje nejen počet vajíček ve vaječnících, ale i jejich kvalita a vhodnost k oplodnění. Dochází i ke změnám v charakteru menstruačního cyklu. Cyklus může zůstat pravidelný, dochází však ke zkrácení 1. fáze cyklu, tzv. folikulární, kdy dozrává folikul s vaječnou buňkou.

S věkem také přibývá komplikací, které ohrožují plodnost ženy – klesá počet menstruačních cyklů, při kterých dochází k ovulaci, vyskytují se děložní abnormality (myomy, změny v cévním řečišti, patologie děložní sliznice, atd.), klesá sexuální aktivita, zvyšuje se výskyt spontánních potratů.

Věk a asistovaná reprodukce

Jestliže kolem třicítky je asi 7 % párů neplodných, u čtyřicetiletých je to už asi 33 % párů , po 45. roce je až 64 % neplodných žen. Se zvyšujícím se věkem klesá také úspěšnost umělého oplodnění (IVF).

Při opakovaně prováděných pokusech IVF porodí dítě pomocí této metody pouze 28 % žen po čtyřicítce a 9,6 % žen po 43. roku. Ve věku 40-43 let se pohybuje úspěšnost 1 pokusu IVF mezi 5-10 %. Žádná dosavadní studie neudává graviditu po IVF s vlastními oocyty u žen, které jsou starší 46 let, tyto ženy otěhotní pouze s darovanými vajíčky.

Tubární faktor

Porucha průchodnosti vejcovodů

Příčinou neplodnosti ženy mohou být také patologické změny na vejcovodech a vaječnících:

 • následkem operací
 • následkem vrozených anomálií
 • následkem onemocnění (endometrióza)
 • následkem zánětlivých onemocnění a proběhlých infekcí, byť se nemusely projevit jejich příznaky
 • následkem dřívějšího umělého přerušení těhotenství

Ztluštění stěny vejcovodu, porucha jeho činnosti, ztížená průchodnost, nebo úplný uzávěr je častým následkem pánevní zánětlivé nemoci, ale může být způsobeno i nezjištěnou infekcí, např. po umělém přerušení těhotenství, nebo následkem bezpříznakově proběhlé infekce chlamydiemi nebo kapavkou.

Příčinou může být i endometrióza nebo vrozené anomálie. Ženy s poškozenými vejcovody mají nejenom nízkou nebo žádnou pravděpodobnost spontánního otěhotnění, ale i zvýšené riziko mimoděložního těhotenství, kdy je oplozené vajíčko se při svém putování vejcovodem do dutiny děložní zadrženo, uhnízdí se zde a zničí vejcovod, případně způsobí jeho prasknutí, krvácení do dutiny břišní a tím život ohrožující stav.

Pánevní srůsty – jde o tkáňové poruchy (slepení), které se tvoří mezi různými pánevními a břišními strukturami a které pak brání vejcovodu v kontaktu s vaječníkem a tím zachycení vajíčka po ovulaci.

Vznikají jako následek zánětlivého onemocnění v pánvi ženy, např. při těžkém zánětu slepého střeva, po břišních operacích, při endometrióze, ale i nenápadným, plíživým zánětem bez výrazných potíží.

I přes užití moderních endoskopických metod (laparoskopie) je většina pánevních srůstů operačně jen obtížně léčitelná a opakované operační výkony mohou vést ke vzniku srůstů nových. Proto častým důsledkem obtížné průchodnosti vejcovodů, nebo jejich uzávěru, přítomnosti pánevních srůstů omezujících pohyblivost vejcovodů a kontakt s vaječníkem, je v léčbě neplodnosti provedení metod asistované reprodukce, především mimotělního umělého oplodnění (IVF).

Poruchy ovulace

Jednou z příčin neplodnosti ženy mohou být poruchy ovulace. K těm může docházet z nejrůznějších příčin, které nemusejí nastat všechny, ovšem mohou se vzájemně kombinovat.

Dle příčiny poruchy či absence ovulace zvolí lékař optimální léčbu, na základě fyzikálního vyšetření a výsledků vyšetření laboratorních.

Existuje málo specifických známek, které svědčí pro poruchy ovulace. Podezření je obvykle vyjádřeno při nepravidelném menstruačním cyklu, nepřítomnosti menses nebo obtížích s otěhotněním. Při následném podrobnějším vyšetření se někdy zjistí i jiné příznaky, které obvykle svědčí pro endokrinní (hormonální) poruchu.

Příznaky poruch ovulace

 • Amenorhoea (chybění menstruace)
 • Nepravidelná délka menstruačního cyklu
 • Oligomenorhea (málo častá menstruace)
 • Obezita
 • Výrazný úbytek váhy
 • Galaktorhoea (sekrece mléka z prsů)
 • Hirsutismus (abnormální nebo nadměrné ochlupení těla nebo tváře)
 • Akné

Uvedené příznaky se mohou různě kombinovat. Ovulační poruchy mohou zahrnovat anovulaci (chybějící ovulaci), oligo-ovulaci (málo častou ovulaci), a poruchy luteální fáze (nedostatečná funkce žlutého tělíska, které vzniká na vaječníku po ovulaci a produkuje důležitý hormon – progesteron). Poruchy ovulace mohou být následkem mnohočetných příčin, včetně celkových onemocnění.

Příčiny poruch ovulace

Celkové tělesné poruchy:

 • Poruchy funkce štítné žlázy
 • Hyperprolaktinémie (abnormálně zvýšené hladiny prolaktinu)

Poruchy hypotalamu:

 • Nádory
 • Narušená zpětná vazba hormonálního řízení v důsledku:
  » Stresu
  » Úbytku na váze
  » Cushingova syndromu, vrozené hyperplazie nadledvinek
  » Nádorů vaječníků nebo nadledvinek

Poruchy podvěsku mozkového (hypofýzy):

 • Nádory
 • Narušená zpětná vazba hormonálního řízení v důsledku:
  » Syndromu polycystických ovarií (PCOS)
  » Úbytku na váze
  » Infekce

Poruchy vaječníků:

 • Selhání:
  » Geneticky způsobené (např. Turnerův syndrom)
  » Infekčního původu
  » Po chirurgickém zákroku
  » Imunologické
 • Syndrom polycystických ovarií (PCOS)
 • Nádory

WHO klasifikační systém anovulačních poruch

K posouzení poruchy ovulace slouží klasifikace Světové zdravotnické organizace (WHO). Tato klasifikace užívá k rozdělení pacientů do skupin tři parametry:

 • Hladinu vylučovaného prolaktinu
 • Hladinu gonadotropinů (LH a FSH)
 • Hladinu estrogenů.
Skupina Diagnóza Popis 
I Hypothalamicko – hypofyzární selhání Neexistuje menstruační cyklus, neprokazatelná sekrece estrogenů; není zvýšení prolaktinu, nízká hladina FSH (hypogonadotropní hypogonadismus), není zjistitelná žádná organická porucha v hypotalamo-hypofyzárním regionu.
II Hypothalamicko hypofyzární dysfunkce Vyskytuje se mnoho různých poruch menstruačního cyklu (nedostatečnost luteální fáze, anovulační cykly, anovulační syndrom polycystických ovarií, amenorhea), existují detekovatelné hladiny estrogenů a normální hladiny prolaktinu a FSH.
III Selhání vaječníků Není menstruace, žádné známky funkce vaječníků, zvýšená hladina FSH, není zvýšení prolaktinu.
IV Vrozené nebo získané poruchy pohlavního ústrojí Není menstruace, není odpověď krvácením na vysazení estrogenů při opakovaných kůrách estrogeny.
V Neplodné ženy s hyperprolaktinémií a prokázaným tumorosním nebo zánětlivým procesem v hypothalamo-hypofyzární oblasti Vyskytuje se mnoho různých poruch menstruačního cyklu (nedostatečnost luteální fáze, anovulační cykly, amenorhea) se zvýšenou hladinou prolaktinu a prokázanou organickou poruchou v hypotalamo-hypofyzární oblasti.
VI Neplodné ženy s hyperprolaktinémií bez prokázaného tumorózního nebo zánětlivého procesu v hypotalamo- hypofyzární oblasti. Stejně jako u skupiny V, není prokázaná organická porucha
VII Nemenstruující ženy bez zvýšení hladiny prolaktinu a prokázané tumorózní nebo zánětlivé léze hypotalamu nebo hypofýzy Nízká produkce estrogenů, nízké nebo normální hladiny prolaktinu a FSH

Asi 97% neovulujících pacientek je klasifikováno ve WHO skupině II a zbytek je klasifikován ve skupině I. Tyto dvě skupiny zároveň reprezentují ty pacientky, které budou velmi pravděpodobně mít prospěch z léčby gonadotropiny k obnovení ovulace. Klasifikační systémy, jako je tento WHO systém, poskytují záruku, že pro každého pacienta bude vybrána optimální léčba. Dalším užitkem z takového klasifikačního systému je to, že umožňuje porovnání výsledků klinických studií a lékových pokusů v různých centrech a dokonce v různých zemích, protože přesně definuje jednotlivé diagnostické skupiny. Je důležité si uvědomit, že ačkoliv klasifikační systémy poskytují užitečné vodítko pro léčbu, léčba anovulační neplodnosti bude vybrána individuálně vaším lékařem po zvážení anamnézy, fyzikálního vyšetření a výsledků laboratorních vyšetření.

Endometrióza

Endometrióza je onemocnění, při kterém se částečky děložní sliznice (endometria) nacházejí mimo dutinu děložní. Onemocnění se projevuje nejčastěji bolestivou menstruací, dlouhodobými bolestmi v podbřišku, bolestmi při pohlavním styku a poruchami plodnosti. Endometrióza je nejčastějším gynekologickým onemocněním v reprodukčním věku ženy. Vyskytuje se u 20 – 50 % neplodných žen a u 50 % žen, které trpí pánevními bolestmi.

Příčina endometriózy

Příčiny endometriózy nejsou jednoznačné. Obvykle se na vzniku podílí více faktorů – faktor genetický, imunologický a hormonální.

Za normálních okolností se hormonálně změněná sliznice děložní odplavuje z dutiny děložní menstruačním krvácením. Částečky endometria jsou však během menstruace vyplaveny vejcovody i do dutiny břišní. Jedna z teorií vzniku endometriózy předpokládá, že stejný hormonální proces, jaký probíhá na sliznici děložní, pak probíhá i na uhnízděných (implantovaných) částečkách sliznice v dutině břišní a v pánvi.

Další teorie předpokládá přestavbu některých buněk v dutině břišní na buňky podobající se endometriu po opakovaných zánětech v malé pánvi ženy nebo jako reakci na vyšší hladiny estrogenů (ženských pohlavních hormonů).

Jiná teorie – imunologická – předpokládá přítomnost protilátek proti endometriu v těle ženy, nebo sníženou buněčnou imunitu. Obranný systém ženy tak nereaguje na výskyt ložisek, nezničí je a tím usnadňuje zahnízdění endometria (implantaci) nebo přeměnu (metaplasii).

Neplodnost pak endometrióza způsobuje tvorbou srůstů v pánvi ženy, které omezují vzájemný kontakt vnitřních pohlavních orgánů, ale také změnami hormonálních, imunologických a biochemických procesů odpovědných za spojení zárodečných buněk (oplození), vývoj časných fází embrya a jeho transport do dutiny děložní.

Podle umístění rozdělujemečtyři základní typy endometriózy:

Endometrióza peritoneální (výskyt ložisek na pobřišnici).

Na pobřišnici můžeme při laparoskopiii zjistit barevné skvrny velikosti i několik milimetrů. Barva těchto skvrn je různá podle toho, v jakém vývojovém stadiu se ložiska endometriózy nacházejí. Ložiska endometriózy, nejprve červenavé barvy, prodělávají v podstatě stejný hormonální cyklus jako děložní výstelka. Toto vede k místnímu zánětu v okolí těchto ložisek, která se postupně uzavřou. V uzavřeném prostoru se hromadí odlučovaná tkáň a ložiska se zvětšují a mění se na ložiska modrá. V nich se postupně snižuje cévní zásobení a dochází tak k přeměně ložiska na jizvu. Vzniká tak poslední vývojové stadium – bílá endometrióza. Důsledkem jizvení v okolí ložiska mohou být i kulaté defekty (otvory) v pobřišnici.

Endometrióza ovariální (výskyt ložisek na vaječníku).

Tento typ je charakteristický výskytem barevných ložisek na povrchu vaječníku, které se mohou vnořit do hloubky vaječníku a vytvořit cystu velikosti i několika centimetrů. Tato cysta se nazývá endometriom nebo endometriózní cysta. Pro svůj obsah zahnědlé tekutiny bývá často označována jako térová nebo čokoládová cysta.

Endometrióza rektovaginálního septa (výskyt endometriózy v přepážce mezi pochvou a konečníkem).

Pro tento typ endometriózy je typický výskyt tuhých uzlíků. Uzlíky vznikají zvýšenou tvorbou hladké svaloviny a vaziva v okolí endometriózních žlázek. Mnohdy se tento typ endometriózy označuje jako hluboký, protože postihuje nejen zmíněnou přepážku, ale také vazy mezi dělohou a pánevními kostmi. Uzlíky se mohou tvořit i ve svalovině pánevních orgánů. Tato endometrióza podléhá jen minimálním změnám v průběhu menstruačního cyklu a projevuje se trvalou a velkou bolestí.

Adenomyóza (výskyt ložisek uvnitř svaloviny děložní).

Tento typ endometriózy není izolovaný. Většinou je provázen výskytem peritoneální endometriózy, často také výskytem děložních myomů – svalových uzlů na děloze. Projevuje se zvýšeným děložním krvácením, bolestivou a zvětšenou dělohou a dalšími příznaky typickými pro endometriózu jako jsou bolestivá menstruace, bolesti při pohlavním styku a dlouhodobá pánevní bolest.

Diagnóza endometriózy může být stanovena dle posouzení subjektivních potíží pacientky, klinickým vyšetření v kombinaci s ultrazvukovým vyšetřením, nejčastěji je ale stanovena až provedením laparoskopie.

Léčba endometriózy

Konzervativní – hormonální léčba

Úspěšnost této léčby je vysoká (75 – 95 %). Nicméně u 25-50 % pacientek se do 1 roku po vysazení léčby mohou obtíže opakovat. Vnímavost k léčbě je individuální a závisí do značné míry na laparoskopickém a histologickém nálezu. Největší úspěšnosti lze dosáhnout u ložisek peritoneálních (na pobřišnici), méně úspěšná je hormonální léčba při endometrióze vaječníků a takřka bez efektu je tato léčba u postižení rektovaginálního septa – přepážky mezi pochvou a konečníkem.

Léky, které se v léčbě užívají, blokují hormony řídícího hormonálního centra – podvěsku mozkového – hypofýzy. Účinkem těchto léků se sniží hladina vaječníkových hormonů – estrogenů, čímž se zastaví pravidelná přeměna endometria. Ložiska endometriózy se léčbou zmenšují a mizí. Doba léčby je 3-6 měsíců.

Přípravek se nejčastěji aplikuje podkožně nebo ve formě jednoduché nitrosvalové injekce (DIPHERELINE, DECAPEPTYL, ZOLADEX ). K nežádoucím účinkům této terapie patří dočasná ztráta menstruace, deprese, změna nálad, návaly horka a poruchy spánku. Tyto příznaky však trvají jen po dobu léčby.

Jiným druhem hormonální léčby je užívání hormonální antikoncepce. Ta způsobí snížení hormonální stimulace ložisek endometriózy. Léčba je ale méně efektivní.

Chirurgická léčba

Pokud se endometrióza zjistí při laparoskopii, pak je důležitou součástí léčby chirurgické odstranění ložisek, odstranění cyst – endometriomů a rozrušení srůstů. Redukce ložisek endometriózy zajistí vyšší efektivitu hormonální terapie.

Je-li klíčovým problémem neplodnost, je přístup v léčbě individuální. Terapie se pak děje metodami asistované reprodukce často v kombinaci s hormonální a chirurgickou terapií. 

Syndrom polycystických vaječníků (PCOS)

Příznaky syndromu polycystických vaječníků mohou být nejrůznějího rázu. Příčiny nejsou jednoznačné. Jistou roli hrají i genetické faktory.

Jedním z hlavních diagnostických kritérií u syndromu polycystických vaječníků je chronická nepřítomnost ovulace nebo porucha menstruačního cyklu.

K léčbě neplodnosti související se syndromem polycystických vaječníků se využívají léky i operativní zákroky.

Syndrom polycystických ovarií se manifestuje pestrou škálou klinických příznaků, endokrinních a metabolických abnormit. Syndrom je definován jako zvýšená hladina androgenů (mužských pohlavnívh hormonů) v kombinaci s nepravidelným menstruačním cyklem (prodloužení cyklu, nepřítomnost menstruace).

Diagnózu podporuje ultrazvukový nález vaječníků typické morfologie – mnohočetné drobné cysty ve vaječnících. Normální vzhledu vaječníků však tuto diagnózu nevylučuje. Tento syndrom se vyskytuje u 5 – 10% žen. Důležité je nezaměňovat syndrom PCOS s výskytem polycystických vaječníků (PCO) jako izolované poruchy bez hormonálních výkyvů, kterou nacházíme při ultrazvukovém vyšetření až u 30% populace žen ve fertilním věku. Samotný nález PCO bez splnění dalších kritérií neznamená tedy diagnózu PCOS.

Příčina není jednoznačná. Primárním faktorem je snížená citlivost tělesných buněk na inzulin, která složitými mechanismy vede ke zvýšené produkci androgenů. Jistou roli hrají i genetické a jiné faktory.

Příznaky polycistických vaječníků

(obvyklé se vyskytují jen některé, nebo v kombinaci):

 • Nepravidelná nebo chybějící menstruace
 • Chybění ovulace (uvolnění vajíčka z vaječníku)
 • Nadváha
 • Hirsutismus (zvýšené tělesné ochlupení)
 • Insulinová rezistence
 • Akné
 • Mnohočetné drobné cysty na vaječnících
 • Zvětšené vaječníky – jeden až třikrát v porovnání s vaječníky u zdravé ženy
 • Neplodnost – neschopnost otěhotnění po delší době než 12 měsíců nechráněného pohlavního styku
 • Chronická pánevní bolest – při delším trvání než 6 měsíců
 • Dyslipidemie – abnormality v hladinách krevních tuků
 • Vysoký krevní tlak (vyšší než 140/90).

Diagnostická kritéria

 • chronická nepřítomnost ovulace nebo porucha menstruačního cyklu (zpožďování nebo nepřítomnost menzes) provázená zvýšenou hladinou androgenů po vyloučení jiných příčin nadbytku androgenů
 • podpůrná kritéria: ultrazvukový nález polycystických vaječníků, v hormonálním vyšetření poměr hormonů LH/FSH – LH alespoň 2x vyšší než FSH.

Diagnóza je založena na zevním vyšetření, přítomnosti zmíněných symptomů, ultrazvukovém vyšetření, a výsledku hormonálního vyšetření.

Při léčbě neplodnosti související s polycystickými vaječníky se využívají jak léky, tak léčba chirurgická.

Léčba nepodnosti související s polycystickými vaječníky

 • Redukce hmotnosti – vyšší hmotnost je spjata s častějším výskytem sterility, poruch menstruačního cyklu. Redukce hmotnosti také napomáhá zvýšení citlivosti buněk na inzulin.
 •  Hormonální léčba: Podávání léků snižujících produkci androgenů nebo jejich účinek v cílových tkáních (antiandrogeny). Nejčastěji užívaným přípravkem je CYPROTERONACETÁT, který se podává např. formou antikoncepční pilulky (DIANE 35, MINERVA, CHLOE) nebo přípravek ANDROCUR. Jako léky s antiandrogenní účinkem lze použít i jiné léky – např. spironolakton (VEROSPIRON), flutamid (ANDRAXAN), finasterid (PROSCAR, PENESTER)
 •  Inzulinové senzitizátory: Přípravky zvyšující citlivost tkání vůči inzulínu – – metformin /METFORMIN, GLUKOPHAGE, SIOFORF
 •  Indukce ovulace, případně s následnou terapoií metodami asistované reprodukce
 • Chirurgická léčba – laparoskopicky se tenkou jehlou poruší slupka vaječníků (ovariální drilling ), což zvýší jeho ovulační pohotovost a zlepší hormonální produkci.

 

 

 

EuroFertil

  OBJEDNÁVKY + 420 737 470 924

  DÁRCOVSKÝ PROGRAM + 420 725 526 091
info@eurofertil.czOficiální výukové pracoviště
Lékařské fakulty Ostravské univerzity

MÁTE DOTAZ? CHCETE SE OBJEDNAT?

ZAVOLEJTE NÁM

Jsme tady pro vás každý pracovní den od 7:00 do 15:00 a rádi vám
zodpovíme veškeré dotazy.

Centrum asistované reprodukce+420 737 470 924

Dárcovský program+420 725 526 091

Laboratoře+420 597 689 182

NAPIŠTE NÁM

Můžeme vám s něčím poradit, pomoct nebo se k nám chcete objednat? Napište nám. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

CHCI SE STÁT DÁRKYNI

Stačí vyplní kontaktní formulář se základními informacemi níže a my vás
obratem budeme kontaktovat. Následně si domluvíme předvyšetření,
kde Vám vysvětlíme celý postup darovnání spermií.

Pokud chcete získat více informací před vyplněním formulíře podívejte
se na stránku dárce spermatu. Také nás můžete kontaktovat
telefonicky, každý pracovní den 7:00 do 15:00 rádi vám
zodpovíme vaše dotazy.

ZAVOLEJTE NÁM+420 725 526 091

NAPIŠTE NÁM

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

CHCI SE STÁT DÁRKYNI

Stačí vyplnit kontaktní formulář se základními informacemi níže a my vás
obratem budeme kontaktovat. Následně si domluvíme osobní schůzku,
kde Vám vysvětlíme celý postup darování vajíček. Zde bude také
dostatek času na probrání veškerých dotazů.

Pokud chcete získat více informací před vyplněním formuláře podívejte
se na stránku dárkyně vajíček. Také nás můžete kontaktovat telefonicky,
každý pracovní den 7:00 do 15:00 rádi vám zodpovíme vaše dotazy.

ZAVOLEJTE NÁM+420 725 526 091

NAPIŠTE NÁM

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

DO YOU QUESTION? WANT TO ORDER?

Call us

Assisted Reproduction Center+420 737 470 924

Laboratory+420 597 689 182

Contact us

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

CZY MASZ JAKIEŚ PYTANIE? CHCESZ ZAMÓWIĆ?

Zadzwoń do nas

Centrum wspomaganego rozrodu+420 737 470 924

Laboratorium+420 597 689 182

Napisz do nas

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
logo center 01

Vážení pacienti,
i přes přetrvávající situaci COVID-19 jsme tady stále pro Vás.

PROVOZ naší kliniky je NEPŘERUŠEN a VEŠKERÉ SLUŽBY i nadále poskytujeme BEZ JAKÉHOKOLIV OMEZENÍ.
 

Váš tým Eurofertil CZ