Ceník služeb pro pojištěněnce

Minimální stimulace nebo nativní IVF cyklus + ET / ICSI - cena za 1 oocyt 19.900 / 2.500 Kč

Minimální stimulace nebo nativní IVF cyklus – bez ET-zástava dělení/ ICSI - cena za 1 oocyt 15.000 / 2.500 Kč

Minimální stimulace nebo nativní IVF cyklus bez zisku oocytů 12.000 Kč

Minimální stimulace IVF – neúspěšná stimulace 6.000 Kč

Intracytoplasmatická injekce spermie (ICSI) cena do 10 oocytů 9.900 Kč

Intracytoplasmatická injekce spermie (ICSI) cena za každý další oocyt 2.500 Kč

Selekce spermií metodou MACS k IVF/ICSI 8.000 Kč

Asistovaný hatching (AH) 3.000 Kč

Prodloužená kultivace embryí do blastocyst 72 – 120 hodin (PKB) 8.000 Kč

EmbryoGlue 5.000 Kč

Kryokonzervace spermatu 3.000 Kč

Kryokonzervace embryí (vitrifikace) 1-2 pejety + uchování embryí na 1 rok / každá další 1 pejeta navíc 7.000 / 2.000 Kč

Roční poplatek za skladování konzervovaných embryí, spermií, oocytů 3.000 Kč

Kryoembryotransfer (KET) – transfer zmražených embryí 10.000 Kč

Intrauterinní inseminace spermiemi dárce (IUI-AID)- pojištěnec 3.000 Kč

MESA/TESE 18.000 Kč

Zpracování kryokonzervovaného vzorku po MESA/TESE 6.000 Kč

Použití spermatu dárce pro IVF 3.000 Kč

Kompletní vyšetření spermiogramu - pojištěnec 400 Kč

Vyšetření koncentrace nezralých spermií v ejakulátu (Protein-binding test) 1.000 Kč

Selekce spermií metodou mikrofluidního čipování (MSSC) 4.000 Kč

Základní cena IVF s darovanými oocyty u pacientky, která splňuje podmínky pro úhradu IVF cyklu zdravotní pojišťovnou.

V základní ceně: konzultace, plán léčby, stimulační léky pro dárkyni, monitorování IVF cyklu, odběr vajíček, embryotransfer – hrazeno ze zdravotního pojištění Oplodnění vajíček metodou ICSI, mražení a příprava spermií, prodloužená kultivace a asistovaný hatching, léky nutné k synchronizaci dárkyně a příjemkyně, finanční náhrada nákladů dárkyni
50.000 Kč

Preimplantační genetická screening (PGT-A) aneuploidí chromozomů metodou a-CGH, NGS do 8 vzorků u pacientky, která splňuje podmínky pro úhradu IVF cyklu zdravotní pojišťovnou 0 Kč

Preimplantační genetická diagnostika (PGT-M,PGT-SR) translokací chromozomů nebo monogenních nemocí do 5 embryí u pacientky, která splňuje podmínky pro úhradu IVF cyklu zdravotní pojišťovnou 0 Kč

Biopsie embrya pro PGT-A/PGT-SR/PGT-M – bez ohledu na počet embryí 10.000 Kč

Kryokonzervace – vitrifikace vajíček + uchování 1 rok 15.000 Kč

Export vzorků z kliniky na vlastní žádost – administrativní poplatek 2.500 Kč

Ultrazvuková hysterosalpingografie (UZ HSG) – test průchodnosti vejcovodů 3.000 Kč

Ceník služeb pro samoplátce

*SAMOPLÁTCE – osoba bez platného zdravotního pojištění, nebo nesplňuje podmínky pro úhradu výkonů z veřejného zdravotního pojištění

Intrauterinní inseminace spermiemi partnera (IUI-AIH)samoplátce 4.040 Kč

Kompletní vyšetření spermiogramu 800 Kč

Vyšetření fragmentace DNA spermií 3.000 Kč

Spermie MAR test 700 Kč

Základní cena IVF s darovanými oocyty pro samoplátce.

V základní ceně: konzultace, plán léčby, stimulační léky pro dárkyni, monitorování IVF cyklu, odběr vajíček,mražení a příprava spermií, oplodnění vajíček metodou ICSI, prodloužená kultivace a asistovaný hatching, embryotransfer, léky nutné k synchronizaci dárkyně a příjemkyně, finanční náhrada nákladů dárkyni
115.000 Kč

Kompletní IVF cyklus 39.646 Kč

IVF cyklus bez ET 19.059 Kč

IVF cyklus přerušený před odběrem vajíček 4.500 Kč

Anestezie – bez úhrady ze zdravotního pojištění 2.700 Kč

STD – testy na sexuálně přenosné choroby 2.000 Kč

Kompletní hormonální vyšetření FSH + LH + E2 + PRL + PRG + SHBG + testosteron + T3 + T4 + aTPO + TSH 2.100 Kč

Hormonální vyšetření FSH + LH + E2 + PRL + PRG + testosteron 1.100 Kč

Hormonální vyšetření hormonů štítné žlázy T3 + T4 + TSH + aTPO 800 Kč

Krevní skupina + Rh faktor 600 Kč

AMH (anti Mullerian hormon) 600 Kč

Objednat se

Můžeme vám s něčím poradit, pomoct nebo se chcete objednat? Napište nám nebo rovnou zavolejte.

Objednat se

Na telefonu jsme pro vás každý pracovní den od 7:00 do 15:00
Tel.: +420 737 470 924

Co Vám nabízíme

Laskavou a odbornou péči pro zdravé těhotenství v moderní IVF klinice. Každý nový pár je pro nás individuální cestou k novému životu a jejich splněnému štěstí.

Léčba neplodnosti

Buďte spokojenou maminkou. Nalezneme příčinu neplodnosti a nastavíme optimální léčbu pro dosažení těhotenství.

Metody léčby

Diagnostika

Připravte se na miminko. Vyšetříme Vás řadou komplexních metod s cílem včas zachytit a vyléčit případné potíže.

Metody diagnostiky

Genetika

Předejděte možným rizikům. Pečujeme o zdraví miminka ještě před jeho narozením v laboratoři reprodukční genetiky.

Genetické metody

Péči naší kliniky si vybralo přes 10 000 párů a více než osmi tisícům dětem jsme pomohli na svět.
Rádi Vás u nás uvítáme a pomůžeme i Vašemu štěstí.