Vyšetření a léčba mužské neplodnosti

Faktory životního stylu mohou být někdy zodpovědné za snížení kvality spermatu, např. alkohol, užívání anabolických steroidů, extrémní přetěžování sportem. Negativně může působit zvýšení teploty šourku při častém saunování či horkých koupelích, nebo expozici vysoké teplotě prostředí. Značné množství léků může taktéž ovlivnit spermatogenezi.

Příčiny mužské neplodnosti

Testikulární insuficience (nedostatečná činnost varlat)

 • Kryptorchismus – poruchy sestupu a tím vývoje varlete
 •  Orchitis – záněty
 • Torze varlete – rotace a uskřinutí, např. úrazem
 • Chemoterapie a radioterapie při onkologických onemocněních
 • Genetické příčiny (Klinefelterův syndrom, delece Y chromozómu)

Hormonální onemocnění – celá řada, např.

 • Kallmannův syndrom – izolované selhání sekrece hormonů /FSH + LH/ spojené s poruchou čichu
 • Onemocnění hypofýzy (nádory, infekce)

Obstrukce mužských pohlavních cest (uzávěr)

 • Vrozená
 • Cysta prostaty
 • Obstrukce nadvarlete (infekční, vrozená)
 •  Stav po operaci třísla či šourku

Spermatické protilátky

 • Medikace, životní prostředí, stress
 • Celkové onemocnění Varikokéla – žilní onemocnění
 • Rozšířené žíly (varixy) v šourku
 • Sexuální potíže (problémy s ejakulací)
 • Idiopatické – nejasné

K dalším vyšetřením muže patří

 • Hormonální vyšetření – u infertilních mužů jsou hormonální odchylky častější, nejsou ale přítomny vždy. Hormonální vyšetření může být omezeno na stanovení hladin FSH, LH a testosteronu.
 • Mikrobiologické vyšetření moči a ejakulátu a vyšetření na sexuálně přenosné nemoci.
 • Genetické vyšetření. Podstatná část problémů s mužskou plodností, která bývala označována jako nejasná, má ve skutečnosti genetický původ. Odběrem rozsáhlé rodinné anamnézy a stanovením karyotypu lze detekovat mnoho z těchto postižení. To přináší nejen diagnostické informace, ale umožňuje i správné genetické poradenství, které je důležité zejména v souvislosti s ICSI (intracytoplasmic sperm injection). Postižení fertility a možný genetický defekt může být přenesen na potomstvo.
 • Ultrasonografie a jiná specializovaná vyšetření dle indikace urologa-androloga.
Příčinou neplodnosti páru bývá ze 40 % mužský faktor a ze 40 % ženský faktor.

V současné době má normální muž v 1ml spermatu více než 15 milionů spermií, ovšem v minulosti byly hodnoty vyšší. V roce 1938 bylo běžnou hodnotou 120 milionů spermií.

Zhoršuje se kvalita spermií a snižuje jejich počet.

Příčiny mužské neplodnosti mohou být různé, ať již vrozené či způsobené nějakým onemocněním.

Vyšetření, kterými se zjišťuje stav mužovy plodnosti, popřípadě příčiny jejího poklesu, jsou komplexní, zahrnují hormonální, mikrobiologické i genetické vyšetření, popřípadě další specializovaná vyšetření.

Léčba může probíhat nejrůznějšími způsoby, dle přičiny snížení plodnosti, počínaje poradenstvím, přes medikamentózní léčbu, až po léčbu operativní.

Příčina neplodnosti je na straně muže ve 40%. Základním vyšetřením mužské plodnosti je vyšetření spermiogramu. Vyšetření andrologem je pak indikováno, pokud analýza spermatu vykazuje zásadní odchylky. Diagnostika mužské infertility je soustředěna na onemocnění s častějším výskytem, jako jsou varikokély, abnormality varlete a nadvarlete, uzávěr vývodných pohlavních cest, anomálie prostaty a semenných váčků. Současné vyšetření partnerky je nutné, i když jsou nálezy u muže abnormální.

Vyšetření a léčba mužské neplodnosti

Faktory životního stylu mohou být někdy zodpovědné za snížení kvality spermatu, např. alkohol, užívání anabolických steroidů, extrémní přetěžování sportem. Negativně může působit zvýšení teploty šourku při častém saunování či horkých koupelích, nebo expozici vysoké teplotě prostředí. Značné množství léků může taktéž ovlivnit spermatogenezi.

Medikamentózní (hormonální) léčba

Žádná zatímní studie nepotvrdila, že hormonální terapie, např. humánní menopauzální gonadotropin (HMG) nebo humánní choriový gonadotropin (hCG), androgeny, antiestrogeny (clomiphen a tamoxifen), inhibitory prolaktinu (bromokryptin) a steroidy vedou ke zlepšení poměru otěhotnění u mužů s oligoasthenoteratospermií nejasného původu. Nicméně některé primárně endokrinologické patologie lze léčit medikamentózně.

Nízká hladina testosteronu je indikací k terapii testosteronem. Vyšší hladina testosteronu než normální fyziologická hodnota má však negativní efekt na spermatogenezi. U pacientů se spermatickými protilátkami nejsou doporučovány kortikosteroidy pro závažné vedlejší nežádoucí účinky a ne zcela prokázaný dostatečný účinek.

Operační léčba

Varikokéla

Úspěšná operační léčba vede ke zlepšení kvality spermatu nejméně u 44 % léčených mužů.

MESA

MESA v kombinaci s ICSI je indikována při azoospermií (nepřítomnosti spermií v ejakulátu). Pokud MESA nepomůže k získání spermatozoí, nebo je získáno jen velmi malé množství pohyblivých spermií, může být proveden odběr testikulární tkáně (TESE) a získané spermie mohou být použity k IVF – ICSI.

Vývoj mužské neplodnosti

Dle současných kritérií má normální muž má v 1 ml spermatu více než 15 miliónů spermií. Počet může být i menší, ale pak je zplození potomka z každého pohlavního aktu velmi málo pravděpodobné.

V roce 1938 měl průměrný muž ve vyspělých zemích kolem 120 mil. spermií v 1 mililitru ejakulátu. Studie z roku 1952 zjišťuje již jen 73,4 mil./ml , ale průzkum z roku 1972 nachází v průměru již jen 54,4 mil./ml.

Celkově se kvalita spermií v posledních desetiletích zejména v průmyslově vyspělých zemích výrazně snižuje.

V USA experti hovoří o poklesu množství spermií o 1,5% ročně. Tyto údaje dokladují klesající plodnost mužů v rozvinutých zemích. Při snížení počtu spermií a jejich kvality je zásadním léčebným přístupem umělé oplodnění (IVF) s preferencí metody ICSI nebo jejími modifikacemi (IMSI, PICSI).

Sexuální dysfunkce

Poruchy ejakulace

Retrográdní ejakulace (zpětná) či anejakulace (nepřítomnost ejakulace) mohou být způsobeny:

 • neurologickým onemocněním – poraněním prostaty a močové trubice
 • terapií antidepresivy

Často není příčina retrográdní ejakulace zjištěna. Diagnóza je pak stanovena na základech anamnestických a laboratorních a vyšetřením moči po ejakulaci. O retrográdní ejakulaci může jít i při velmi malém objemu ejakulátu (parciální retrográdní ejakulace).

Léčba retrográdní ejakulace je zaměřena na vyvolávající příčinu, spermie z moči odebrané po ejakulaci lze užít k asistované reprodukci.

Anejakulaci lze řešit vibrostimulací nebo elektroejakulací. Asi u 90 % pacientů s poraněním míchy lze indukovat ejakulaci, ale kvalita spermatu je často nízká, s malým počtem pohyblivých spermií. To vysvětluje nízké procento úspěchu intrauterinní inseminace u těchto pacientů. Často jsou nutné techniky IVF – ICSI.

 

EuroFertil

  OBJEDNÁVKY + 420 737 470 924

  DÁRCOVSKÝ PROGRAM + 420 725 526 091
info@eurofertil.czOficiální výukové pracoviště
Lékařské fakulty Ostravské univerzity

MÁTE DOTAZ? CHCETE SE OBJEDNAT?

ZAVOLEJTE NÁM

Jsme tady pro vás každý pracovní den od 7:00 do 15:00 a rádi vám
zodpovíme veškeré dotazy.

Centrum asistované reprodukce+420 737 470 924

Dárcovský program+420 725 526 091

Laboratoře+420 597 689 182

NAPIŠTE NÁM

Můžeme vám s něčím poradit, pomoct nebo se k nám chcete objednat? Napište nám. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

CHCI SE STÁT DÁRKYNI

Stačí vyplní kontaktní formulář se základními informacemi níže a my vás
obratem budeme kontaktovat. Následně si domluvíme předvyšetření,
kde Vám vysvětlíme celý postup darovnání spermií.

Pokud chcete získat více informací před vyplněním formulíře podívejte
se na stránku dárce spermatu. Také nás můžete kontaktovat
telefonicky, každý pracovní den 7:00 do 15:00 rádi vám
zodpovíme vaše dotazy.

ZAVOLEJTE NÁM+420 725 526 091

NAPIŠTE NÁM

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

CHCI SE STÁT DÁRKYNI

Stačí vyplnit kontaktní formulář se základními informacemi níže a my vás
obratem budeme kontaktovat. Následně si domluvíme osobní schůzku,
kde Vám vysvětlíme celý postup darování vajíček. Zde bude také
dostatek času na probrání veškerých dotazů.

Pokud chcete získat více informací před vyplněním formuláře podívejte
se na stránku dárkyně vajíček. Také nás můžete kontaktovat telefonicky,
každý pracovní den 7:00 do 15:00 rádi vám zodpovíme vaše dotazy.

ZAVOLEJTE NÁM+420 725 526 091

NAPIŠTE NÁM

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

DO YOU QUESTION? WANT TO ORDER?

Call us

Assisted Reproduction Center+420 737 470 924

Laboratory+420 597 689 182

Contact us

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

CZY MASZ JAKIEŚ PYTANIE? CHCESZ ZAMÓWIĆ?

Zadzwoń do nas

Centrum wspomaganego rozrodu+420 737 470 924

Laboratorium+420 597 689 182

Napisz do nas

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
logo center 01

Vážení pacienti,
i přes přetrvávající situaci COVID-19 jsme tady stále pro Vás.

PROVOZ naší kliniky je NEPŘERUŠEN a VEŠKERÉ SLUŽBY i nadále poskytujeme BEZ JAKÉHOKOLIV OMEZENÍ.
 

Váš tým Eurofertil CZ