Dárkyně vajíček

Vajíčka jsou jedny z nejcennějších buněk na světě a jejich darování je mnohdy poslední nadějí pro ženy, které se celým srdcem touží stát matkami.

Finanční náhrada
až 25 000 Kč

Objednat se

Můžeme vám s něčím poradit, pomoct nebo se chcete objednat? Napište nám nebo rovnou zavolejte.

Objednat se

Na telefonu jsme pro vás každý pracovní den od 7:00 do 15:00
Tel.: +420 737 470 924

Důvodem neúspěšných pokusů početí často bývá předčasné selhání vaječníků, nízká kvalita i počet vlastních vajíček, onkologická onemocnění, chirurgické zákroky či genetická zátěž v rodině. Ženy mají za sebou obvykle strastiplnou a dlouhou cestu.

KOMPENZACE PRO DÁRKYNĚ

Naše klinika si uvědomuje, že proces dobrovolného dárcovství vajíček znamená pro dárkyně určitou míru nepohodlí, omezení a finanční náklady. Proto se jako kompenzace dárkyním hradí veškeré vzniklé náklady spojené s dobrovolným darováním vajíček. Tato úhrada činí až 25 000 Kč.

Výhodou pro dárkyně je také zjištění mnoha informací o jejich zdravotním stavu. Společně s dárkyní zhodnotíme její plodnost na základě vyšetřeného hormonálního profilu. Uskuteční se konzultace se zkušeným genetikem, vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru a vyšetření některých genetických a pohlavně přenosných chorob.

Dárkyním vajíček nabízíme mimo vše zmíněné také příjemné a pohodlné prostředí centra, kvalifikovaný personál, individuální a profesionální přístup. Nespornou výhodou pro dárkyně v našem centru je také to, že celý proces darování probíhá na klinice v Ostravě. Odpadá tak starost s vyšetřením na jedné klinice a s odebráním vajíček na zcela jiném zdravotnickém pracovišti v jiném městě.

VYŠETŘENÍ DÁRKYNĚ

Kandidátky na dobrovolnou dárkyni vajíček prochází náročným výběrovým procesem, aby se zajistila co nejvyšší úspěšnost léčby a optimální zdraví dětí počatých tímto způsobem. Dárkyní se může stát plodná žena ve věkovém rozmezí 18 až 34 let, která v průběhu výběru úspěšně podstoupí vyšetření.

  • Vyšetření na některé pohlavně přenosné choroby: syfilis, infekční hepatitidy B a C a HIV (vyžaduje se negativní nález)
  • Vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru
  • Vyšetření pohlavních hormonů (výsledek musí odpovídat plodné ženě)
  • Gynekologické vyšetření vč. ultrazvukového vyšetření
  • Vyšetření karyotypu (vyžaduje se normální ženský karyotyp)
  • Vyšetření mutací genů pro vybrané autozomálně recesivní nemoci (vyžaduje se negativní nález)
  • Klinicko-genetickou konzultaci (vyžaduje se souhlas genetika s dárcovstvím reprodukčních buněk)

Předoperační vyšetření praktickým lékařem nebo internistou (vyžaduje se dobrý zdravotní stav umožňující podstoupit odběr vajíček).

Dále se při vyšetřování dárkyně hodnotí její údaje o přenosných anebo dědičných nemocech, způsobu života a jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na zdraví počatého dítěte nebo příjemkyně.

PROCES DAROVÁNÍ

Po úspěšném absolvování povinných vyšetření začne dobrovolná dárkyně užívat stimulační léky, nejčastěji druhý den menstruačního cyklu, nebo pátý den po ukončení užívání hormonální antikoncepce. Stimulační léky se podávají injekční formou tak dlouho, jak je potřeba. V průměru trvá stimulace kolem devíti dnů. V průběhu stimulace vaječníků je dárkyně opakovaně ultrazvukem vyšetřena. Při poslední ultrazvukové kontrole se stanoví termín odběru vajíček. Vajíčka se odebírají v krátkodobé celkové anestezii pod ultrazvukovou kontrolou odsátím folikulární tekutiny pomocí duté jehly přes poševní klenbu. Odběr trvá obyčejně do 10 minut, poté dárkyně počká na dospávacím pokoji na doznění účinků celkové anestezie. Následně je propuštěna do domácí péče.

Proces dobrovolného dárcovství vajíček představuje pro dárkyni malou míru rizika vzniku komplikací. Tyto komplikace jsou samy o sobě ojedinělé. Snížení plodnosti, nebo jiná přetrvávající újma na zdraví je naprosto výjimečná. Z druhé strany Vám vyšetření v průběhu výběru zvýší šanci na včasné odhalení případné skryté poruchy plodnosti a včasnou účinnou léčbu. Rizika a výhody jsou v případě dobrovolného dárcovství vajíček ve vyváženém poměru a je téměř vyloučeno, abyste vlivem dárcovství přišla o možnost mít vlastní děti.

ČASTÉ DOTAZY

Jsem uživatelka hormonální antikoncepce v tabletové formě. Mohu se stát dobrovolnou dárkyní vajíček? Můžete. Hormonální antikoncepci vysadíte v průběhu cyklu, ve kterém dárcovství proběhne. Upozorňujeme, že v průběhu cyklu dárcovství vajíček se plodnost zvyšuje. Část cyklu nebudete mít kvůli léčbě povolený pohlavní styk, zbytek času v dárcovském cyklu musíte při použít bariérovou ochranu (kondom).

Mám zavedené nitroděložní tělísko. Mohu se stát dobrovolnou dárkyní vajíček? Nitroděložní tělísko nepředstavuje překážku při dárcovství vajíček. Máte-li zavedený hormonálně aktivní nitroděložní systém (Mirena, Jaydess), upozorněte nás prosím na tuto skutečnost předem.

Jsem uživatelka injekční antikoncepce (Depo-Provera, Sayana apod.) Mohu se stát dobrovolnou dárkyní vajíček? Ne, po dobu 3 měsíců po užití poslední injekční antikoncepce nejsme schopni zahájit přípravu pro odběr vajíček.

Mohu se stát dobrovolnou dárkyní vajíček, pokud ještě kojím? Ne, při přípravě před odběrem vajíček budete dostávat léky, které se při kojení nedoporučují. Rádi Vás ale zařadíme mezi kandidátky na dárcovství, jakmile dokojíte.

Budu moci po darování vajíček mít ještě děti? Odebraná vajíčka Vám určitě chybět nebudou. Žena vstupuje do plodného období svého života s přibližně 400 000 nezralými vajíčky, z kterých v průběhu jejího života dozraje a ovuluje přibližně 400. Zbytek vytváří tzv. ovariální rezervu, která se několika odběry rozhodně nevyčerpá.

Co Vám nabízíme

Laskavou a odbornou péči pro zdravé těhotenství v moderní IVF klinice. Každý nový pár je pro nás individuální cestou k novému životu a jejich splněnému štěstí.

Léčba neplodnosti

Buďte spokojenou maminkou. Nalezneme příčinu neplodnosti a nastavíme optimální léčbu pro dosažení těhotenství.

Metody léčby

Diagnostika

Připravte se na miminko. Vyšetříme Vás řadou komplexních metod s cílem včas zachytit a vyléčit případné potíže.

Metody diagnostiky

Genetika

Předejděte možným rizikům. Pečujeme o zdraví miminka ještě před jeho narozením v laboratoři reprodukční genetiky.

Genetické metody

Péči naší kliniky si vybralo přes 10 000 párů a více než osmi tisícům dětem jsme pomohli na svět.
Rádi Vás u nás uvítáme a pomůžeme i Vašemu štěstí.