Dárce spermatu

Moderní reprodukční medicína umí pomoci většině mužů s poruchou plodnosti mít vlastního potomka. Bohužel tomu tak není ve všech případech. Mužům, kterým se vůbec netvoří spermie schopné oplodnit vajíčko, nabízíme program dárcovství spermií.

Finanční náhrada
až 20 000 Kč

Objednat se

Můžeme vám s něčím poradit, pomoct nebo se chcete objednat? Napište nám nebo rovnou zavolejte.

Objednat se

Na telefonu jsme pro vás každý pracovní den od 7:00 do 15:00
Tel.: +420 737 470 924

V tomto programu se vajíčka jejich partnerek oplodní spermiemi anonymního dárce, nebo se spermie od anonymního dárce použijí při nitroděložní inseminaci.

Darování spermií je nejčastěji využívaná forma dárcovství u párů, kdy spermie partnera nejsou přítomny v ejakulátu (AZOOSPERMIE), nebo není možno je získat z varlete či nadvarlete metodami TESE, MESA. Využívá se také v situacích, kdy je muž nositelem závažného genetického onemocnění s vysokým rizikem přenosu na potomka. Darované spermie se pak v léčbě využijí pomocí metod asistované reprodukce – inseminací (IUI-AID) nebo mimotělním oplodněním (IVF-ICSI).

Účastí v programu anonymního dárcovství spermií můžete pomoci páru se závažnou neplodností a uskutečnit jejich sen o dítěti.

KOMPENZACE PRO DÁRCE

Naše klinika si uvědomuje, že proces dobrovolného dárcovství spermií znamená pro dárce určitou míru nepohodlí, omezení a finanční náklady. Proto se jako kompenzace dárcům hradí veškeré vzniklé náklady spojené s dobrovolným darováním spermií. Tato úhrada činí až 20 000 Kč.

Výhodou pro dárce je také zjištění mnoha informací o jeho zdravotním stavu. Společně s dárcem zhodnotíme jeho plodnost na základě spermiogramu. Uskuteční se konzultace se zkušeným genetikem, vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru a vyšetření některých genetických a pohlavně přenosných chorob.

Dárcům spermií nabízíme mimo vše zmíněné také příjemné a pohodlné prostředí centra, kvalifikovaný personál, individuální a profesionální přístup.

VYŠETŘENÍ DÁRCE

Kandidáti na dárce spermií prochází náročným výběrovým procesem, aby se zajistila co nejvyšší úspěšnost léčby a optimální zdraví dětí počatých tímto způsobem. Dárcem se může stát plodný muž ve věkovém rozmezí 18 až 34 let, který v průběhu výběru úspěšně podstoupí náležité vyšetření.

  • Opakované vyšetření na některé pohlavně přenosné choroby: syfilis, infekční hepatitidy B a C a HIV (vyžaduje se negativní nález)
  • Vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru
  • Vyšetření chlamydií z moči (vyžaduje se negativní nález)
  • Vyšetření spermiogramu (vyžaduje se bezchybný výsledek)
  • Vyšetření karyotypu (vyžaduje se normální mužský karyotyp)
  • Vyšetření mutací genů pro vybrané autozomálně recesivní nemoci (vyžaduje se negativní nález)
  • Klinicko-genetickou konzultaci (vyžaduje se souhlas genetika s dárcovstvím reprodukčních buněk)

Dále se při vyšetřování dárce hodnotí jeho údaje o přenosných anebo dědičných nemocech, způsobu života a jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na zdraví počatého dítěte nebo příjemkyně. Je-li cokoliv z toho ohroženo, kandidát je z výběru vyloučen.

Spermie dárce se po absolvovaných testech zamrazí a je možné je k dárcovství použít až za 180 dnů po opakovaných negativních laboratorních testech na přenos pohlavních nemocí.

Zcela vyloučené je zjištění totožnosti příjemce nebo dárce. Systém dárcovství je v ČR ze zákona naprosto anonymní.

PROCES DAROVÁNÍ

Po ukončení výběrového procesu začne proces samotného dárcovství. K odběrům spermií chodí většinou dobrovolný dárce opakovaně, obyčejně 1x týdně a po alespoň dvoudenní pohlavní abstinenci (včetně masturbace). Odběr se provádí masturbací v našem zařízení, v místnosti k tomu určené. Dobrovolní dárci většinou přichází darovat spermie 10x a za každý odběr jim přísluší náhrada vzniklých nákladů ve výši 800-1000 Kč. Po posledním odběru spermií je po uplynutí 6 měsíců nezbytný kontrolní odběr krve na pohlavně přenosné choroby.

Co Vám nabízíme

Laskavou a odbornou péči pro zdravé těhotenství v moderní IVF klinice. Každý nový pár je pro nás individuální cestou k novému životu a jejich splněnému štěstí.

Léčba neplodnosti

Buďte spokojenou maminkou. Nalezneme příčinu neplodnosti a nastavíme optimální léčbu pro dosažení těhotenství.

Metody léčby

Diagnostika

Připravte se na miminko. Vyšetříme Vás řadou komplexních metod s cílem včas zachytit a vyléčit případné potíže.

Metody diagnostiky

Genetika

Předejděte možným rizikům. Pečujeme o zdraví miminka ještě před jeho narozením v laboratoři reprodukční genetiky.

Genetické metody

Péči naší kliniky si vybralo přes 10 000 párů a více než osmi tisícům dětem jsme pomohli na svět.
Rádi Vás u nás uvítáme a pomůžeme i Vašemu štěstí.