Poruchy ovulace

Jednou z příčin neplodnosti ženy mohou být poruchy ovulace. K těm může docházet z nejrůznějších příčin, které nemusejí nastat všechny, ovšem mohou se vzájemně kombinovat.

Dle příčiny poruchy či absence ovulace zvolí lékař na základě fyzikálního a laboratorního vyšetření optimální léčbu.

Existuje málo specifických známek, které svědčí pro poruchy ovulace. Podezření je obvykle vyjádřeno při nepravidelném menstruačním cyklu, nepřítomnosti menses nebo obtížích s otěhotněním. Při následném podrobnějším vyšetření se někdy zjistí i jiné příznaky, které obvykle svědčí pro endokrinní (hormonální) poruchu.

 Příznaky poruch ovulace

 • Amenorhoea (chybění menstruace)
 • Nepravidelná délka menstruačního cyklu
 • Oligomenorhea (málo častá menstruace)
 • Obezita
 • Výrazný úbytek váhy
 • Galaktorhoea (sekrece mléka z prsů)
 • Hirsutismus (abnormální nebo nadměrné ochlupení těla nebo tváře)
 • Akné

Uvedené příznaky se mohou různě kombinovat. Poruchy ovulace mohou být následkem mnohočetných příčin, včetně celkových onemocnění.

Příčiny poruch ovulace

1. Celkové tělesné poruchy:

 • Poruchy funkce štítné žlázy
 • Hyperprolaktinémie (abnormálně zvýšené hladiny prolaktinu)

2. Poruchy hypotalamu:

 • Nádory
 • Narušená zpětná vazba hormonálního řízení v důsledku:
  • Stresu
  • Úbytku na váze
  • Cushingova syndromu, vrozené hyperplazie nadledvinek
  • Nádorů vaječníků nebo nadledvinek

3. Poruchy podvěsku mozkového (hypofýzy):

 • Nádory
 • Narušená zpětná vazba hormonálního řízení v důsledku:
  • Syndromu polycystických ovarií (PCOS)
  • Úbytku na váze
  • Infekce

4. Poruchy vaječníků:

 • Selhání:
  • Geneticky způsobené (např. Turnerův syndrom)
  • Infekčního původu
  • Po chirurgickém zákroku
  • Imunologické
 • Syndrom polycystických ovarií (PCOS)
 • Nádory

WHO KLASIFIKAČNÍ SYSTÉM ANOVULAČNÍCH PORUCH

K posouzení poruchy ovulace slouží klasifikace Světové zdravotnické organizace (WHO). Tato klasifikace užívá k rozdělení pacientů do skupin tři parametry:

 • Hladinu vylučovaného prolaktinu
 • Hladinu gonadotropinů (LH a FSH)
 • Hladinu estrogenů.

Skupina: I

Diagnóza: Hypothalamicko – hypofyzární selhání

Popis: Neexistuje menstruační cyklus, neprokazatelná sekrece estrogenů; není zvýšení prolaktinu, nízká hladina FSH (hypogonadotropní hypogonadismus), není zjistitelná žádná organická porucha v hypotalamo-hypofyzárním regionu.

Skupina: II

Diagnóza: Hypothalamicko hypofyzární dysfunkce

Popis: Vyskytuje se mnoho různých poruch menstruačního cyklu (nedostatečnost luteální fáze, anovulační cykly, anovulační syndrom polycystických ovarií, amenorhea), existují detekovatelné hladiny estrogenů a normální hladiny prolaktinu a FSH.

Skupina: III

Diagnóza: Selhání vaječníků

Popis: Není menstruace, žádné známky funkce vaječníků, zvýšená hladina FSH, není zvýšení prolaktinu.

Skupina: IV

Diagnóza: Vrozené nebo získané poruchy pohlavního ústrojí

Popis: Není menstruace, není odpověď krvácením na vysazení estrogenů při opakovaných kůrách estrogeny.

Skupina: V

Diagnóza: Neplodné ženy s hyperprolaktinémií a prokázaným tumorosním nebo zánětlivým procesem v hypothalamo-hypofyzární oblasti

Popis: Vyskytuje se mnoho různých poruch menstruačního cyklu (nedostatečnost luteální fáze, anovulační cykly, amenorhea) se zvýšenou hladinou prolaktinu a prokázanou organickou poruchou v hypotalamo-hypofyzární oblasti.

Skupina: VI

Diagnóza: Neplodné ženy s hyperprolaktinémií bez prokázaného tumorózního nebo zánětlivého procesu v hypotalamo- hypofyzární oblasti.

Popis: Stejně jako u skupiny V, není prokázaná organická porucha

Skupina: VII

Diagnóza: Nemenstruující ženy bez zvýšení hladiny prolaktinu a prokázané tumorózní nebo zánětlivé léze hypotalamu nebo hypofýzy

Popis: Nízká produkce estrogenů, nízké nebo normální hladiny prolaktinu a FSH

 

Asi 97 % neovulujících pacientek je klasifikováno ve WHO skupině II a zbytek je klasifikován ve skupině I. Tyto dvě skupiny zároveň reprezentují ty pacientky, které budou velmi pravděpodobně mít prospěch z léčby gonadotropiny k obnovení ovulace. Klasifikační systémy, jako je tento WHO systém, poskytují záruku, že pro každého pacienta bude vybrána optimální léčba.

Dalším užitkem z takového klasifikačního systému je to, že umožňuje porovnání výsledků klinických studií a lékových pokusů v různých centrech, a dokonce v různých zemích, protože přesně definuje jednotlivé diagnostické skupiny. Je důležité si uvědomit, že ačkoliv klasifikační systémy poskytují užitečné vodítko pro léčbu, léčba anovulační neplodnosti bude vybrána individuálně vaším lékařem po zvážení anamnézy, fyzikálního vyšetření a výsledků laboratorních vyšetření.

Objednat se

Můžeme vám s něčím poradit, pomoct nebo se chcete objednat? Napište nám nebo rovnou zavolejte.

Objednat se

Na telefonu jsme pro vás každý pracovní den od 7:00 do 15:00
Tel.: +420 737 470 924

Co Vám nabízíme

Laskavou a odbornou péči pro zdravé těhotenství v moderní IVF klinice. Každý nový pár je pro nás individuální cestou k novému životu a jejich splněnému štěstí.

Léčba neplodnosti

Buďte spokojenou maminkou. Nalezneme příčinu neplodnosti a nastavíme optimální léčbu pro dosažení těhotenství.

Metody léčby

Diagnostika

Připravte se na miminko. Vyšetříme Vás řadou komplexních metod s cílem včas zachytit a vyléčit případné potíže.

Metody diagnostiky

Genetika

Předejděte možným rizikům. Pečujeme o zdraví miminka ještě před jeho narozením v laboratoři reprodukční genetiky.

Genetické metody

Péči naší kliniky si vybralo přes 10 000 párů a více než osmi tisícům dětem jsme pomohli na svět.
Rádi Vás u nás uvítáme a pomůžeme i Vašemu štěstí.