Zapłodnienie In Vitro, zapłodnienie pozaustrojowe (IFV)

 • Obecnie głównym metoda leczenia niepłodności

 • unia plemnika i komórki jajowej zachodzi poza organizmem kobiety

 • do jamy macicy kobiety wprowadza się embrion

 • towarzyszy stymulacji hormonalnej kobiet lub bez (native cykl)

 • z wydajnością ponad 3 zarodków jest możliwe pozostałe zarodki zamrożone (kryokonzervovat)

 • globalna średnia stopa sukces między 25-35% ciąż klinicznych na transfer zarodków 1

 • Ryzyko to może być ciąża pozamaciczna lub wielokrotność

 • może być częściowo objęte publicznego ubezpieczenia zdrowotnego

Introcytoplazmatyczna injekcja plemników (ICSI)

Jak przeprowadzany jest IVF

IVF- In Vitro fertilyzacja (zapłodnienie pozaustrojowe) na dzień dzisiejszy jest metodą podstawową w leczeniu niepłodności. Spoczywa w zapewnieniu warunków do spłynęcia komórek zarodowach (nasienia i jajeczka) poza organizmem kobiety, w obserwacji laboratoryjnej rozwoju powstałych zarodków, doborze najbardziej jakościowych embrionów i ich wrotnego wprowadzenia do jamy macicy kobiety-odbiory. Przebiega w kilku fazach:
 • stymulacji jajników
 • odebrania jajeczek-oocytów-ovum pick up (OPU)
 • zapłodnienia jajeczek (fertilizacji) i obserwacji ich rozwoju
 • przeniesienia embrionów do macicy-embriotransfer (ET)
 • wydłużonej kultywacji
 • intracystoidalnej injekcji (ICSI)
 • hatchingu asystowanego
 • kryokokserwacji embrionów (KK) i ich wprowadzenia do jamy macicznej (KET)
 • alternatywnej IFV-natywnej stymulacji minimalnej
 • sukcesywność
 • ryzyka leczenia

Stymulacja jajników (patrz indukcja owulacji)

Do stymulacji jajników stosowane są leki akceptowane dla konkretnej pacjentki przez ZUS. Są to tanie, w pełni refundowane ze środków publicznych preparaty produkowane z moczu kobiet w klimakterium, albo syntetycznie produkowane substancje hormonalne, niezupełnie refundowane, gdzie dopłaty wahają się w granicach 3000-5000 CZK.

ZUS akceptują refundację do 2250 IU (jednostek międzynarodowych) substancji aktywnej leku. Jeśli w przypadku niskiej odpowiedzi jajników na podawanie leku jego zapotrzebowanie jest wyższe, jest ono finansowane dopłatą własnych środków pacjentki.

Najbardziej spolegliwym jes stale protokoł długi, wykazujący najwyższą sukcesywność. Dlatego stosowany jest najczęściej. Nowym i prostszym jest protokoł z antagonistą GuRh. Stosowany jest u kobiet z ryzykiem rozwoju OHSS. Protokoł krótki jest idealnym dla kobiet z niską odpowiedzią jajników na stymulcję, często bywają to pacjentki o wyższym wieku.

Odebranie jajeczek-oocytów-ovum pick up (OPU)

Odebranie jajeczek zaliczane jest do zabiegów małoinwazyjnych, podczas którego odsysana jest z folikułów w jajnikach ciecz z jajeczkami. Zabieg przeprowadzany jest ambulatoryjnie w anestezji. Pod kontrolą ultrasonograficzną, przez tylne sklepienie pochwy wprowadzona jest do jajnika igła, podłączona do urządzenia ssącego.
Zabieg trwa parę minut w zależności od liczby folikułów ovarialnych (zagłębień w jajnikach zawierających jajeczko). Liczba folikułów ovarialnych i uzyskanych jajeczek zależna jest od indywidualnej reakcji tkanki jajników. W labolatorium embryologicznym jajeczka są włożone do systemu kultywacyjnego, który zapewnia im odpowiednie środowisko do rozwoju. Po dwu godzinach spokoju na łóżku, pacjentka w asyście odchodzi do domu. Skutkiem ubocznym zabiegu bywają zabrudzenia i słaby ból podbrzusza. W dniu odbioru wieczorem pacjentka rozpocznie stosowanie leku, który przygotowuje śluzówkę macicy do zagnieżdzenia embrionów – progesteronu (UTROGESTANu). Możliwa jest aplikacja dopochwowa albo połykanie, zazwyczaj w dawce 1-1-2.

Zapłodnienie jajeczek-fertilizacja

Właściwe zapłodnienie pozaustrojowe przeprowadzane jest w laboratorium embriologicznym w roztworze fizjologicznym („w probówce”), w warunkach dokładnie określonych i kontrolowanych – do jajeczek dodane zostaną plemniki mężczyzny.
Do zapłodnienia dochodzi spontanicznie, plemniki o własnych siłach dojdą do jajeczek i przenikają przez ich otoczki. Wspólna kultywacja jajeczek i plemników trwa 16-20 godzin. Po tym czasie embriolog sprawdza sukcesywność fertilizacji (zapłodnienia), które przejawia się obecnością dwóch protoplastów w cytoplaźmie jajeczka.

Introcytoplazmatyczna injekcja plemników (ICSI)

W przypadku obniżonej zdolności zapłodnienia plemnikami Partnera sposobem standardowym IVF (wspólną kultywacją plemników i jajeczek), możliwym jest zastosowanie metody mikromanipulacyjnej: Injekcji introplazmatycznej plemników. W postępowaniu tym do każdego jajeczka wprawiony zostaje jeden plemnik o najlepszej ruchliwości i jakości.
ICSI jest stosowana przedewszystkiem w przypadkach „męskich” przyczyn niepłodności (obniżonej liczebności i ruchliwości plemników itp.), zawsze jedna k w przypadkach operacyjnego pozyskiwania plemników, immunologicznych przyczyn niepłodności, jak również w przypadku niezapłodnienia w IVF, przy powtórnym zawiedzeniu sztucznego zapłodnienia, wyższym wieku mężczyzny, użyciu zamrożonych plemników, plemników i jajeczek dawcowskich i w niektórych innych przypadkach. Metoda oznacza się wysoką sukcesywnością. Choć jest ona aktywną ingerencją w proces doboru naturalnego, wyższe ryzyko genetyczne nie zostało stwierdzone.

Wielce użyteczną jest metoda IMSI. Chodzi o zmodyfikowaną metodę ICSI. Plemniki są wybierane wg.jakościowych znaków morfologicznych, dlatego hodowane są pod mikroskopem o wysokim rozróżnieniu.

PICSI (preselected sperm introcytoplasmic iniection) | Metoda PICSI omożliwia dobranie dojrzałego plemnika do zapłodnienia jajeczka. Podstawą metody jest związek dojrzałego plemnika z hyaluronianem. Substancja ta jest ważnym składnikiem otoczki jajeczka. Dojrzały plemnik dobrze i szybko złącza się z hyaluronianem w błonie komórkowej jajeczka. W warunkach laboratoryjnych plemnik wiąże się z hyaluronianem w specjalnym żelu, skąd jest wyizolowany do transferu injekcją do komórki jajowej (ICSI).
Metoda PICSI pozwala eliminować użycie niedojrzałych plemników a tym samym zaniża ryzyko zaburzeń rozwojowych embrionów, zaburzeń w procesie implantacji i ryzyka wczesnych poronień. Metodę obieramy, jeśli udział zapłodnionych oocytów jest niski, embriony nie rozwijają się prawidłowo, albo dchodzi do wczesnych poronień.

Zabiegi te nie są finansowane ze środków publicznych. 

Transfer embrionów do macicy przeprowadza się po 2-3 dniach od odbioru jajeczek. W przypadkach, kiedy zostało zapłodnionych więcej od 5 jajeczek, możliwe jest przeprowadzenie kultywacji wydłużonej,tzn.wydłużenia pobytu embrionów w systemie kultywacyjnym laboratorium co najmniej o 24 godziny, nejlepiej do stadium blastocystoidalnego (5-6 dniowa kultywacja).
Metoda umożliwia rozpoznanie prawidłowo rozwijających się embrionów od embrionów o powolnym albo wadliwym rozwoju a tym transferować embriony najbardziej jakościowe, o najwyższym potencjale implantacyjnym.
Wygodą jest wyższe procento sukcesywności, ponieważ do embriontransferu wybierane są nejlepsze embriony, które rozwijają się najlepiej i mają największą szansę do zagnieżdżenia w śluzówce macicy. Zabieg ten nie jest finansowany ze środków publicznych.

Przeniesienie embrionów do macicy – embriotransfer

Przeniesienie embrionów do macicy zazwyczaj przeprowadza się po 2-3 dniach od odbioru jajeczek, ew.do sześciu dni czasu kultywacji. Embryotransfer jest zabiegiem bezbolesnym, podczas którego przez kanalik szyjki macicy wprowadzane są cienkim katetrem do jamy macicy embriony. Zazwyczaj przenoszone są dwa embriony, wyjątkowo trzy, jeśli pacjentka jest w wieku ponad 35 lat albo po nieudanych IVF. W niektórych przypadkach przenoszony jest nawet jeden embrion.
Wprowadzenie większej liczby embrionów zwiększa ryzyko ciąży wielokrotnej.

Potencjał implantacyjny embrionu można zwiększyć przez zastosowanie hatchingu asystowanego (AH). Przed implantacją embrionu w śluzówkę macicy, embrion opuszcza otoczkę ochronną – zona pellucida, która chroni jajeczko przed wniknięciem więcej od jednego plemnika. Jeśli otoczka ta jest za gruba albo bardziej mocna, embrion nie zdoła jej opuścić a implantacja się nie powiedzie. Hatching asystowany powiększa szansę na sukces u kobiet w wieku ponad 35 lat, przy mocnej zona pellucida i w wielokrotnych przypadkach zawiedzonej implantacji.
Hatching asystowany jest zabiegiem mikromanipulacyjnym, który przeprowadza embryolog. Za pomocą igły lub promienia laserowego wykona otwór w zona pellucida, który umożliwi podróż embrionu.

Po zabiegu embryotransferu pacjentka zazwyczaj opuszcza Centrum po jednej godzinie spokoju na łóżku. Zostaje pouczona przez pielęgniarkę co do ograniczeń w przyszłych dniach.

Ciąża

Początkująca ciąża rozpoznawana jest za pomocą testu ciążowego już po 14 dniach od embryotransferu. W okresie tym mówimy o stadium tzw.ciąży biochemicznej.
Po upływie dalszych dwóch aż trzech tygodni wykonane jest badanie sonograficzne, podczas którego obserwowany jest rozwój ciąży, żywotność płodu i liczebność ciąży. Okres oznaczany jest jako stadium ciąży klinicznej. Jeśli potwierdzona została ciąża zdrowa, pacjentka zostaje przekazana do dalszej opieku swemu ginekologowi.

Kryokonserwacja embrionów (KK) i ich wprowadzenie do jamy macicznej – kryotransfer (KET)

Przy uzysku więcej od trzech embrionów najwyższej jakości, możliwym jest zamrożenie pozostałych do dalszych prób. Zamrożone embriony są przechowywane w temperaturze -196°C w ciekłym azocie. Po rozmrożeniu ok.75% embrionów nie jest przydatnych do dalszej kultywacji czy transferu, 25% może być uszkodzonych w procesie zamrażania, albo po rozmrożeniu ustają w dalszym rozwoju. Wprawianie embrionów przeprowadzane jest w sposób podobny standardowemu IVF – kryotransfer (KET).

Alternatywy IVF-cykl natywny, stymulacja ninimalna

Natywny-naturalny cykl IVF

W cyklu natywnym nie jest stosowana żadna ze stymulacji hormonalnych jajników. Jej celem jest uzyskanie jednego jajeczka, które w fizjologicznym cyklu menstruacyjnym kobiety dojrzewa w jajniku. Metoda oznacza się względnie niską sukcesywnością, powodowanąj zapłodnieniem jednego tylko jajeczka, jest jednak metodą bezpieczną i tanią.

Stymulacja minimalna

Celem stymulacji minimalnej jest uzyskanie 2-8 dojrzałych jajeczek. Wymienione postępowanie stymulacyjne jest wobec kobiety bardzo delikatne. Stosowane są tabletki cytrynianu klomifenu (CLOSTILBEGYT), albo aplikowanw są zastrzyki w bardzo niskich dawkach. Uzyskane jajeczka zapładniane są najczęściej metodą ICSI. Powstałe embriony transferowane są do macicy po 2-3 dniach kultywacji. Metoda oznacza się sukcesywnością nieznacznie niższą od klasycznej pełnej stymulacji i jest bezpieczną,- wykluczony jest rozwój Zespołu ovarialno hiperstymulacyjnego.

Metoda stymulacji minimalnej przeznaczona jest:

 • dla Par, u których dotychczasowe leczenie metodami IVF nie odniosło sukcesu,
 • dla Par bez reakcji na stymulację IVF w protokole długim,
 • dla kobiet z Zespołem PCOS,
 • dla kobiet , u których stymulacja została skomplikowana rozwinięciem się Zespołu ovarialno hiperstymulacyjnego,
 • dla kobiet, które nie życzą sobie stymulacji z wysokimi dawkami hormonów,
 • dla Par, u których problemem jest obciążenie finansowe kosztami leczenia.

Sukcesywność IVF i KET

Średnia światowa sukcesywności programu IVF waha się w granicach 25-35% ciąży klinicznych na transfer embrionu. Sukcesywność metody KET jest na połowie przypadków w porównaniu z transferem świeżych embrionów.

Ryzyka leczenia

Zespół ovarialno hiperstymulacyjny (OHSS)

Ciąża wielokrotna – Na dzień dzisiejszy do macicy wprawiamy średnio 2 embriony. Ciąża potrójna uważana jest za powikłanie w metodzie rozrodu wspomaganego i zalecamy zaniżenie liczebności rozwijających się zarodków przez wykonanie tzw.fetoredukcji w 10-11 tygodniu ciąży. Podwójnej a zwłaszcza potrójnej i poczwórnej ciąży towarzyszą w wyższym procencie powikłania przebiegu a w porównaniu z ciążą jednokrotną, dzieci rodzą się wcześniej, występuje nieporównywalnie wyższa umieralność perinatalna i liczba zachorowań. W leczeniu niepłodności metodami rozrodu wspomaganego, ciąże wielokrotne występują w 30% przypadków.

Ciąża pozamaciczna – Po wykonaniu transferu, embrion podróżuje z jamy macicznej do jajowodu, gdzie zagniezdża się. Prawdopodobieństwo tego powikłania jest ok.2% w porównaniu z 1% występującym u zwykłej populacji.
W wyjątkowych przypadkach może dojść do jednoczesnej ciąży macicznej i pozamacicznej, kiedy jeden z embrionów implantuje się w jamie macicy a drugi w jajowodzie.
O ile ciąża pozamaciczna diagnostykowana i opatrzona jest zawczasu, ciąża w macicy zazwyczaj może być kontyunowana.

Krwotok po odebraniu oocytów – Krwotok w miejscu nakłucia igłą należy do wyjątków. Krwotok w pochwie jest względnie łatwy do zatamowania zastrzykami, masywniejszy krwotok w jamie brzusznej wymaga opatrzenia laparoskopem albo standardowym zabiegiem chirurgicznym przy otwartej jamie brzusznej. Możliwe powikłania infekcyjne eliminowane są przez prewencyjne podanie antybiotyków.

ZAMÓWIENIE

EuroFertil CZ, a.s., IVF Ostrava

ZAMÓWIENIE + 420 737 470 924

PROGRAM DAWCY + 420 725 526 091
info@eurofertil.cz

MÁTE DOTAZ? CHCETE SE OBJEDNAT?

ZAVOLEJTE NÁM

Jsme tady pro vás každý pracovní den od 7:00 do 15:00 a rádi vám
zodpovíme veškeré dotazy.

Centrum asistované reprodukce+420 737 470 924

Dárcovský program+420 725 526 091

Laboratoře+420 597 689 182

NAPIŠTE NÁM

Můžeme vám s něčím poradit, pomoct nebo se k nám chcete objednat? Napište nám. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

CHCI SE STÁT DÁRKYNI

Stačí vyplní kontaktní formulář se základními informacemi níže a my vás
obratem budeme kontaktovat. Následně si domluvíme předvyšetření,
kde Vám vysvětlíme celý postup darovnání spermií.

Pokud chcete získat více informací před vyplněním formulíře podívejte
se na stránku dárce spermatu. Také nás můžete kontaktovat
telefonicky, každý pracovní den 7:00 do 15:00 rádi vám
zodpovíme vaše dotazy.

ZAVOLEJTE NÁM+420 725 526 091

NAPIŠTE NÁM

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

CHCI SE STÁT DÁRKYNI

Stačí vyplnit kontaktní formulář se základními informacemi níže a my vás
obratem budeme kontaktovat. Následně si domluvíme osobní schůzku,
kde Vám vysvětlíme celý postup darování vajíček. Zde bude také
dostatek času na probrání veškerých dotazů.

Pokud chcete získat více informací před vyplněním formuláře podívejte
se na stránku dárkyně vajíček. Také nás můžete kontaktovat telefonicky,
každý pracovní den 7:00 do 15:00 rádi vám zodpovíme vaše dotazy.

ZAVOLEJTE NÁM+420 725 526 091

NAPIŠTE NÁM

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

DO YOU QUESTION? WANT TO ORDER?

Call us

Assisted Reproduction Center+420 737 470 924

Laboratory+420 597 689 182

Contact us

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

CZY MASZ JAKIEŚ PYTANIE? CHCESZ ZAMÓWIĆ?

Zadzwoń do nas

Centrum wspomaganego rozrodu+420 737 470 924

Laboratorium+420 597 689 182

Napisz do nas

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
logo center 01

Vážení pacienti,
i přes přetrvávající situaci COVID-19 jsme tady stále pro Vás.

PROVOZ naší kliniky je NEPŘERUŠEN a VEŠKERÉ SLUŽBY i nadále poskytujeme BEZ JAKÉHOKOLIV OMEZENÍ.
 

Váš tým Eurofertil CZ