Procedury dawstwa

Obecnie ponad 10% par starających się o dziecko ma problemy z płodnością. U niektórych par problemy z płodnością są na tyle zaawansowane, że jedynie program adopcji komórek rozrodczych daje nadzieje na posiadanie potomstwa.

Dawstwo komórek jajowych

Istnieje niewielki odsetek kobiet, leczonych z powodu niepłodności u których szansa na zajście w ciążę własnymi siłami jest bardzo mała lub praktycznie zerowa.

Leczenie niepłodności przy użyciu komórek jajowych dawczyń jest konieczne u kobiet, które z różnych przyczyn nie jajeczkują. Najczęściej są to kobiety z bardzo niską rezerwą jajnikową oraz pacjentki, u których wygasła funkcja jajników w wyniku przedwczesnej menopauzy. Wskazaniem do zabiegu jest także stan po operacji usunięcia jajników i innych zabiegach w obrębie narządów rozrodczych lub po chemioterapii.

Tym paniom oferujemy leczenie komórkami jajowymi pobranymi od zdrowej dawczyni. Leczenie jajeczkami dawczyni jest bardzo wymagające pod względem organizacyjnym i wymaga dobrej współpracy między leczoną parą a dawcą oraz lekarzem i zespołem embriologicznym.

Wybór dawczyni

Kobiety chcące zostać dawcami komórek jajowych przechodzą wymagający proces selekcji, aby zagwarantować jak największe szanse powodzenia procesu leczenia. Dawczynią może być jedynie zdrowa kobieta w wieku od 18 do 34 lat, która pomyślnie przejdzie odpowiednie badania w trakcie procesu rekrutacji.

Badania zlecane dawczyniom

 • Badanie na niektóre choroby przenoszone drogą płciową: kiła, WZW typu B i C oraz HIV (wymagany wynik negatywny)
 • Badanie grupy krwi i czynnika Rh
 • Badanie hormonów płciowych (wynik musi odpowiadać kobiecie płodnej)
 • Badanie ginekologiczne oraz badanie ultrasonograficzne
 • Badanie kariotypu (wymagany prawidłowy kariotyp żeński)
 • Badanie mutacji genów w wybranych chorobach autosomalnych recesywnych
 • Konsultacja kliniczno-genetyczna (wymagana jest zgoda genetyka na oddanie komórek rozrodczych)
 • Badanie przedoperacyjne wykonane przez lekarza pierwszego kontaktu lub internistę (do zabiegu pobrania komórek jajowych wymagane jest dobre zdrowie)

Ponadto oceniamy dawczynie pod kątem chorób występujących w rodzinie (zakaźnych i / lub dziedzicznych), stylu życia i innych faktów, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia poczętego dziecka lub biorczyni. Jeśli kandydatka nie spełnia choćby jednego powyższego kryterium, zostaje wykluczona z programu.

Przebieg leczenia

Leczenie komórkami jajowymi dawczyni może odbywać się w harmonizacji cyklu dawcy i biorcy lub bez harmonizacji cyklu dawcy i biorcy.

 • METODA HARMONIZACJI CYKLU DAWCY I BIORCY

Harmonizacja cyklu dawczyni i biorczyni jest zabiegiem wymagającym pod względem organizacyjnym. Przy użyciu tej metody, dążymy do zahamowania resztkowej czynności jajników biorczyni i przygotowania jej endometrium na przyjęcie zarodka. Istotna jest dostępność świeżego lub kriokonserwowanego nasienia partnera biorczyni w dniu pobrania komórki jajowej. Podane leki indukują dojrzewanie błony śluzowej macicy biorczyni, która to odbywa się synchronicznie z hodowlą zarodka. Ostatecznie przenosimy świeże zarodki do macicy biorczyni, która w tym momencie posiada błonę śluzową o optymalnej grubości i dojrzałości.

Zaletą tego zabiegu jest minimalizacja strat wynikających z kriokonserwacji zarodków lub komórek rozrodczych.

 • METODA BEZ HARMONIZACJI CYKLU DAWCY I BIORCY

Jaja pobrane od dawczyni lub komórki jajowe z kriobanku komórek rozrodczych zapładniane są przez nasienie partnera biorczyni. Powstałe zarodki są następnie kriokonserwowane (zamrażane). Zarodki następnie rozmraża się, gdy biorczyni jest optymalnie przygotowana do transferu zarodków.

Zaletą tej metody jest prostota oraz łatwość organizacji procesu, co zwiększa prawdopodobieństwo bezproblemowego przebiegu leczenia, szczególnie u biorców, którzy dysponują ograniczoną ilością wolnego czasu lub dojeżdżają z daleka.

Wadą jest wyższe ryzyko utraty komórek rozrodczych lub zarodków podczas kriokonserwacji.

Skuteczność metody

Poziom skuteczności leczenia tą metodą wynosi 40% na cykl. Przy trzech cyklach leczenia skumulowany wskaźnik powodzenia wzrasta do około 70-80%.

Gwarantujemy wysoką jakość procedur

Wszyscy nasi dawcy spełniają surowe kryteria wynikające z ustawodawstwa czeskiego i europejskiego, a także rekomendacji Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycyny Rozrodu (ASRM).

Gwarantujemy całkowitą anonimowość pomiędzy dawcami a biorcami i ich potomstwem. Cena zabiegu obejmuje zapłodnienie 6 jaj dawczyń.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Obawiam się, że dzieci, które urodzę po leczeniu adoptowanymi jajeczkami, nie będą do mnie podobne? Proszę się tym nie martwić. Dobieramy dawczynię w taki sposób, aby jej cechy zewnętrzne (wzrost, sylwetka, kolor oczu, włosy, skóra) były takie same jak u biorczyni. Ponadto jest bardzo duża szansa że dziecko będzie naśladować Twoją mimikę, ruchy, gesty, postawę. Tak więc szansa na to że dziecko będzie podobne do Ciebie jest bardzo wysoka.

Czy mam obowiązek powiedzieć dziecku, że zostało poczęte z metodą adopcji komórki jajowej? Zdecydowanie nie masz takiego obowiązku. Jednak zdecydowana większość psychologów wyraża opinię, że lepiej jest poinformować o tym dziecko w odpowiednim dla niego wieku.

Co się stanie, jeśli dawca zacznie szukać swojego biologicznego dziecka lub ubiegać się o niego w przyszłości? Prawo narzuca bardzo ścisłą anonimowość między dawcą a biorcami i dziećmi urodzonymi po leczeniu przekazanymi komórkami płciowymi. Nasza klinika przestrzega surowych zasad, które gwarantują zachowanie tej wzajemnej anonimowości. Co do drugiej części pytania: zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, matką dziecka jest zawsze kobieta, która go urodziła. W żadnym przypadku dawca nie będzie miał podstaw prawnych do roszczenia wobec dziecka.

Czy może się zdarzyć, że moje dziecko urodzone po leczeniu adoptowanymi komórkami jajowymi spotka swoje dorosłe rodzeństwo (dziecko dawczyni lub dziecko poczęte przez inną niepłodną parę przy użyciu adoptowanej komórki jajowej tej samej dawczyni) i bez świadomości pokrewieństwa oboje będą mieli potomstwo ? Jeśli taka sytuacja wystąpi, czy dziecko urodzone z takiego związku nie będzie narażone na zwiększone ryzyko wad genetycznych? Jest to bardzo mało prawdopodobne, ale teoretycznie może się zdarzyć. Dziecko poczęte przez przyrodnie rodzeństwo będzie miało tylko nieznacznie zwiększone ryzyko wystąpienia chorób genetycznych w porównaniu z populacją ogólną.

Dawstwo spermy

W przypadku niepłodności męskiej współczesna medycyna reprodukcyjna może dziś wykorzystywać zaawansowane procedury medyczne (ICSI, techniki chirurgiczne i techniki mikromanipulacji), aby pomóc większości par zajść w upragnioną ciążę.

Jednak niewielki odsetek leczonych mężczyzn ma niewielkie lub zerowe szanse na posiadanie własnego potomstwa. Przyczyną tego stanu jest najczęściej całkowity brak produkcji nasienia lub bardzo niska jego jakość. Bardzo często tego typu stany występują po leczeniu onkologicznym, jednakże w wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie zidentyfikować konkretnej przyczyny tego problemu.

Zdarzają się też sytuacje, że mężczyźni z prawidłowym spermiogramem mają wskazania do leczenia nasieniem dawcy ze względów genetycznych.

Leczenie nasieniem dawcy

Nasienie dawcy można wykorzystać do zapłodnienia wewnątrzmacicznego (IUI-AID) lub zapłodnienia In Vitro (IVF / ET)

Wybór dawcy nasienia

Kandydaci na dawców nasienia przechodzą wymagający proces selekcji, aby zapewnić możliwie największe szanse powodzenia i optymalny stan zdrowia poczętych w ten sposób dzieci. Dawcą musi być płodny mężczyzna w wieku od 18 do 34 lat, który pomyślnie przejdzie odpowiednie badania podczas rekrutacji.

Badania dawców nasienia

 • Badania w kierunku niektórych chorób przenoszonych drogą płciową: kiły, WZW typu B i C oraz HIV (wymagany wynik negatywny)
 • Badanie grupy krwi i czynnika Rh
 • Badanie na obecność chlamydii w moczu (wymagany wynik negatywny)
 • Badanie spermiogramu (wymagany wynik bezbłędny)
 • Badanie kariotypu (wymagany prawidłowy kariotyp męski)
 • Badanie mutacji genów dla wybranych chorób autosomalnych recesywnych
 • Konsultacja kliniczno-genetyczna (wymagana jest zgoda genetyka na oddanie komórek rozrodczych)

Ponadto podczas badania i kwalifikacji dawcy oceniamy jego przeszłość dotyczącą chorób zakaźnych lub dziedzicznych. Ocenie podlega styl życia i inne fakty, które mogą mieć wpływ na zdrowie dziecka poczętego lub zdrowie biorcy. Tylko kandydaci charakteryzujący się perfekcyjnym stanem zdrowia mogą zostać dawcami nasienia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Czy dawca nasienia będzie podobny do mnie? Tak. Dawcę dobieramy tak, aby jego cechy zewnętrzne (wzrost, sylwetka, kolor oczu, włosy, skóra) były takie same jak u biorców.

Czy można wybrać dawcę na podstawie zdjęcia? Nie jest to możliwe. Przepisy Republiki Czeskiej wymagają (a nasza klinika tego ściśle przestrzega) pełnej wzajemnej anonimowości między dawcą a parą biorców i ich dziećmi.

Dawstwo zarodków

Leczenie niepłodności z wykorzystaniem zarodków od dawców (popularnie zwanych również „adopcją zarodków”) jest niezbędne w przypadku obustronnego, istotnego problemu z płodnością zarówno u mężczyzny jak i kobiety. Zarodki przeznaczone do adopcji pozyskujemy poprzez zapłodnienie In Vitro komórek jajowych pozyskanych od zdrowej dawczyni oraz nasienia od zdrowego dawcy.

Dawcy komórek jajowych I nasienia

Kandydaci na dawców nasienia oraz komórek jajowych przechodzą wymagający proces selekcji, aby zapewnić możliwie największe szanse powodzenia i optymalny stan zdrowia poczętych w ten sposób dzieci. Połączenie cech biologicznych (wzrost, figura, kolor oczu, włosów, skóry, grupa krwi, czynniki Rh) dawców musi odpowiadać cechom biologicznym pary biorców.

Leczenie adoptowanymi zarodkami

Po pobraniu odpowiednich komórek jajowych i nasienia przeprowadza się zapłodnienie In Vitro i prowadzi się hodowlę powstałych zarodków. Kiedy biorczyni jest gotowa, zarodki są wprowadzane do jej macicy. Jeżeli logistycznie nie jest możliwe zharmonizowanie przygotowania zarodka i endometrium biorczyni, zarodki należy zamrozić i wprowadzić do macicy biorczyni, gdy jest ona optymalnie przygotowana.

Zamów

Zapraszamy do kontaktu. Udostępniamy rejestrację drogą telefoniczną i mailową.

Zamów

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w dni robocze od 7:00 do 15:00.
Tel.: +420 737 470 924

Nasza oferta

Nasz zespół gwarantuje profesjonalną oraz pełną empatii opiekę nad przyszłymi rodzicami. Stosujemy najnowsze metody leczenia, komfortowe warunki pobytu oraz zindywidualizowane podejście do pacjenta.

Leczenie niepłodności

Zostań szczęśliwą mamą. Zdiagnozujemy przyczynę niepłodności i wdrożymy optymalne leczenie abyś mogła cieszyć się upragnioną ciążą.

Metody leczenia

Diagnostyka

Badania wykonywane przed zajściem w ciążę. Oferujemy naszym pacjentkom szeroki wachlarz badań diagnostycznych, umożliwiających wczesne wychwycenie problemów zdrowotnych.

Metody diagnostyky

Badania genetyczne

Unikaj potencjalnego ryzyka. W naszym laboratorium genetyki reprodukcyjnej dbamy o zdrowie Twoje oraz Twojego dziecka, zanim się jeszcze urodzi.

Metody genetyky

Na chwilę obecną już około 10000 par zdecydowało się na leczenie w naszej placówce. Dzięki nam urodziło się już ponad 8000 dzieci. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Postaramy się pomóc Wam w osiągnięciu szczęścia.