Spermiogram

Na kvalitu spermií má vliv mnoho faktorů, např. léčba antibiotiky, horečka, stres, psychické problémy apod. Ovlivní jej i špatná životospráva, jako je kouření, nebo obezita.

Vliv prostředí

Na kvalitu spermií má vliv mnoho faktorů, např. léčba antibiotiky, horečka, stres, psychické problémy apod. Ovlivní jej i špatná životospráva, jako je kouření, nebo obezita. Na výsledek spermiogramu má také negativní vliv nadměrné posilování, přílišná konzumace alkoholu, drog či anabolik.

Tvorbu spermií zhoršují také časté koupele v horké vodě, saunování, teplé a těsné prádlo, protože vyzrávání spermií v poslední vývojové etapě se uskutečňuje při nižší teplotě, než je běžná teplota těla.

Jako doplněk ke stravě, který naopak zlepšuje spermiogram, se doporučují vitamínové přípravky obsahující vitamín C, E, a koenzym Q10.

Laboratorní vyšetření

Základním vyšetřením muže při léčbě neplodnosti je spermiogram. Po dvou až sedmidenní sexuální abstinenci muž masturbací získá vzorek spermatu do sterilní nádoby a předá k hodnocení do laboratoře.

Pokud muž není schopen v prostorách centra reprodukční medicíny dosáhnout ejakulace, je možný odběr v domácím prostředí. Ejakulát musí být dodán k analýze do laboratoře do 1 hodiny po odběru. Při delším prodlení a transportu s teplotu nižší než je tělesná (37° C) může dojít ke zkreslení výsledků.

Laboratorní vyšetření začíná zkapalněním spermatu. Mikroskopické hodnocení se zaměřuje na hodnocení koncentrace, pohyblivosti a morfologie (tvaru) spermií. Pro lepší výpovědní hodnotu se používá vyšetření dvou spermiogramů s časovým odstupem minimálně čtyři týdny.

Hodnocení spermiogramu podle WHO

Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovuje doporučené hodnoty pro vyšetření spermiogramu.

  • pH ≥ 7,2
  • objem ≥ 1,5 ml
  • koncentrace ≥15 mil/ml
  • pohyblivost (progresivní) ≥32%
  • pohyblivost (celková) ≥40%
  • morfologie (tvar spermií) ≥ 4%

Vyšetření spermiogramu neznamená zařazení muže mezi plodné nebo neplodné. Parametry WHO představují celosvětový nástroj pro hodnocení spermiogramu a umožňují standardizované a srovnatelné hodnocení. Nezapomínejme tedy na fakt, že i muži se zhoršeným spermiogramem mohou mít dítě.

Našim klientům nabízíme specializovaná vyšetření prováděná v rámci reprodukční léčby, která umožňují lepší výběr nejvhodnější spermie k oplodnění.

  • HSP – určení poškození DNA
  • MAR test – přítomnost spermatických protilátek
  • PB test – test zralosti spermií

Objednat se

Můžeme vám s něčím poradit, pomoct nebo se chcete objednat? Napište nám nebo rovnou zavolejte.

Objednat se

Na telefonu jsme pro vás každý pracovní den od 7:00 do 15:00
Tel.: +420 737 470 924

Co Vám nabízíme

Laskavou a odbornou péči pro zdravé těhotenství v moderní IVF klinice. Každý nový pár je pro nás individuální cestou k novému životu a jejich splněnému štěstí.

Léčba neplodnosti

Buďte spokojenou maminkou. Nalezneme příčinu neplodnosti a nastavíme optimální léčbu pro dosažení těhotenství.

Metody léčby

Diagnostika

Připravte se na miminko. Vyšetříme Vás řadou komplexních metod s cílem včas zachytit a vyléčit případné potíže.

Metody diagnostiky

Genetika

Předejděte možným rizikům. Pečujeme o zdraví miminka ještě před jeho narozením v laboratoři reprodukční genetiky.

Genetické metody

Péči naší kliniky si vybralo přes 10 000 párů a více než osmi tisícům dětem jsme pomohli na svět.
Rádi Vás u nás uvítáme a pomůžeme i Vašemu štěstí.