Kdy je potřebná nebo vhodná léčba neplodnosti pomocí darovaných lidských vajíček?

Poruchami plodnosti dnes trpí více než 10% párů toužících po dítěti. Moderní reprodukční medicína dnes pomocí pokročilých medicínských postupů umí velké většině těchto párů pomoci mít biologicky vlastní děti, malá část léčených žen má ovšem pouze malou nebo žádnou šanci na dosažení těhotenství pomocí vlastních vajíček. Příčinou bývá úplná absence tvorby vlastních vajíček (chybění nebo předčasné selhání vaječníků: tyto stavy jsou často z genetických příčin, po operativním odstranění obou vaječníků, po onkologické léčbě, případně z neznámých příčin)  nebo kvalitativně zhoršená tvorba vajíček (časté jsou genetické příčiny, případně neobjasněné příčiny opakovaného selhání léčby).

Takovýmto párům je nabídnuta léčba pomocí vajíček odebraných zdravé dobrovolné dárkyni. Léčba pomocí darovaných vajíček je organizačně náročná, vyžaduje dobrou spolupráci neplodného páru i dárkyně s lékařem a embryologickým týmem.

Jak se vybírá a vyšetřuje dárkyně vajíček?

Kandidátky na dobrovolnou dárkyni vajíček prochází náročným výběrovým procesem, aby se zajistila co nejvyšší úspěšnost léčby a optimální zdraví dětí počatých tímto způsobem. Dárkyní se může stát plodná žena ve věkovém rozmezí 18 až 34 let, která v průběhu výběru úspěšně podstoupí tyto vyšetření:

 • Vyšetření na některé pohlavně přenosné choroby: syfilis, infekční hepatitidy B a C a HIV (vyžaduje se negativní nález)
 • Vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru
 • Vyšetření pohlavních hormonů (výsledek musí odpovídat plodné ženě)
 • Gynekologické vyšetření vč. ultrazvukového vyšetření
 • Vyšetření karyotypu (vyžaduje se normální ženský karyotyp)
 • Vyšetření mutací genů pro cystickou fibrózu a spinální muskulární atrofii (vyžaduje se negativní nález)
 • Klinicko - genetickou konzultaci (vyžaduje se souhlas genetika s dárcovstvím reprodukčních buněk)
 • Předoperační vyšetření praktickým lékařem nebo internistou (vyžaduje se dobrý zdravotní stav umožňující podstoupit odběr vajíček)

Dále se při vyšetřování dárkyně hodnotí její údaje o přenosných a/nebo dědičných nemocech, způsobu života a jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na zdraví počatého dítěte nebo příjemkyně. Je-li cokoliv z toho ohroženo, kandidátka je z výběru vyloučena.

Jak probíhá léčba darovanými vajíčky

Léčba pomocí darovaných vajíček s harmonizací cyklu dárkyně a příjemkyně

Harmonizace cyklu dárkyně a příjemkyně je organizačně velmi náročný léčebný postup, kdy se po případném utlumení zbytkové činnosti vaječníků u příjemkyně připraví za pomoci estrogenů její děloha takovým způsobem, aby ve chvíli odběru vajíček od dárkyně měla její děložní sliznice tloušťku v optimálním rozmezí. Nezbytná je dostupnost čerstvých nebo kryokonzervovaných spermií manžela/partnera příjemkyně v den odběru vajíček. Dalšími léky se pak navodí zrání sliznice děložní u příjemkyně, které poté probíhá synchronně s kultivací embryí. Výsledkem procesu je pak transfer čerstvých embryí do dělohy příjemkyně, která má v té chvíli sliznici optimální výšky a zralosti.

Výhodou tohoto postupu je snížení ztrát plynoucích z kryokonzervace embryí nebo reprodukčních buněk.  Nevýhodou je to, že se míra nejistoty přípravy dárkyně a příjemkyně vzájemně násobí.

Léčba pomocí darovaných vajíček bez harmonizace cyklu dárkyně a příjemkyně

Vajíčka odebraná dárkyni nebo vajíčka z kryobanky reprodukčních buněk se oplodní spermiemi manžela/partnera příjemkyně. Vzniklá embrya se pak kryokonzervují (zamrazí). K rozmražení embryí pak dochází ve chvíli, když je příjemkyně optimálně připravena na embryotransfer.

Výhodou je organizačně jednodušší postup, který zvyšuje pravděpodobnost bezproblémového průběhu léčby, zejména u příjemkyň s časově náročným zaměstnáním, případně s dalekým dojezdem do naší kliniky. Nevýhodou je malé riziko ztrát reprodukčních buněk nebo embryí při kryokonzervaci.

Jaká je úspěšnost léčby darovanými vajíčky

Léčba neplodnosti pomocí darovaných vajíček umožňuje ženám s velmi závažnými faktory neplodnosti se dostat na stejnou úroveň úspěšnosti, jaká je obvyklá u standardních pacientek, tzn. přibližně 40% těhotenství na 1 provedený cyklus. Při třech provedených cyklech léčby se kumulativní úspěšnost pohybuje kolem 70-80%.

Garance naší kliniky

 • Všechny naše dárkyně splňují přísná kritéria plynoucí z české a evropské legislativy, jakož i doporučení Americké asociace pro reprodukční medicínu (ASRM)
 • Garantujeme plnou vzájemnou anonymitu mezi dárkyní na jedné straně a párem příjemců a dětmi narozenými po léčbě darovanými pohlavními buňkami na straně druhé
 • V ceně léčby je oplodnění 6 dárcovských vajíček
 • Klinika garantuje provedení embryotransferu, není-li přítomný velmi závažný mužský faktor.

 

Často kladené otázky

Otázka: Nemusím se bát, že děti, které porodím po léčbě darovanými vajíčky, mi nebudou podobné?
Odpověď: Nemusíte. Dárkyni vybíráme tak, aby její zevní znaky (výška, postava, barva očí, vlasů, pokožky) byly slučitelné s párem příjemců. Kromě toho děti budou napodobovat Vaši mimiku, pohyby, gestikulaci, držení těla. Spíše je pravděpodobné, že se Vám Vaše děti budou hodně podobat. 

Otázka:  Jsem povinna svému dítěti sdělit, že bylo počnuto pomocí darovaných vajíček?
Odpověď: Určitě nejste povinna. Nicméně, velká většina psychologů se shoduje na tom, že je velmi vhodné to dítěti v přiměřeném věku a odpovídajícím způsobem sdělit. 

Otázka: Co když dárkyně začne v budoucnu pátrat po svém biologickém dítěti nebo na něho uplatňovat nárok?
Odpověď: Zákon ukládá velmi přísnou vzájemnou anonymitu mezi dárkyní na jedné straně a párem příjemců a dětmi narozenými po léčbě darovanými pohlavními buňkami na straně druhé. Naše klinika dodržuje striktní pravidla, které udržení této vzájemné anonymity zaručují. Co se týče druhé části otázky: matkou dítěte je podle zákonů ČR vždy žena, která ho porodila. Dárkyně za žádných okolností nebude mít na dítě ani hypotetický nárok. 

Otázka: Nemůže se stát, že moje dítě narozené po léčbě darovanými vajíčky se v dospělosti potká se svým polorodým sourozencem (dítětem od dárkyně nebo z vajíček stejné dárkyně počatým dítětem jiného neplodného páru) a aniž by si byli oba vědomi pokrevního vztahu, počnou spolu dítě? Nastane-li tato situace, nebude mít z takového vztahu narozené dítě zvýšené genetické riziko?
Odpověď: Je to krajně nepravděpodobné, ale teoreticky se to stát může. V běžné populaci je samozřejmě mnohem větší počet polorodých sourozenců počatých v ilegitimních vztazích, kteří nevědí o vzájemných pokrevních poutech, než dětí počatých z darovaných reprodukčních buněk. Dítě počaté dvěma polorodými sourozenci bude mít jenom mírně zvýšené riziko geneticky podmíněných nemocí oproti běžné populaci.

 

MÁTE DOTAZ? CHCETE SE OBJEDNAT?

ZAVOLEJTE NÁM

Jsme tady pro vás každý pracovní den od 7:00 do 15:00 a rádi vám
zodpovíme veškeré dotazy.

Centrum asistované reprodukce+420 737 470 924

Dárcovský program+420 725 526 091

Laboratoře+420 597 689 182

NAPIŠTE NÁM

Můžeme vám s něčím poradit, pomoct nebo se k nám chcete objednat? Napište nám. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

CHCI SE STÁT DÁRKYNI

Stačí vyplní kontaktní formulář se základními informacemi níže a my vás
obratem budeme kontaktovat. Následně si domluvíme předvyšetření,
kde Vám vysvětlíme celý postup darovnání spermií.

Pokud chcete získat více informací před vyplněním formulíře podívejte
se na stránku dárce spermatu. Také nás můžete kontaktovat
telefonicky, každý pracovní den 7:00 do 15:00 rádi vám
zodpovíme vaše dotazy.

ZAVOLEJTE NÁM+420 725 526 091

NAPIŠTE NÁM

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

CHCI SE STÁT DÁRKYNI

Stačí vyplnit kontaktní formulář se základními informacemi níže a my vás
obratem budeme kontaktovat. Následně si domluvíme osobní schůzku,
kde Vám vysvětlíme celý postup darování vajíček. Zde bude také
dostatek času na probrání veškerých dotazů.

Pokud chcete získat více informací před vyplněním formuláře podívejte
se na stránku dárkyně vajíček. Také nás můžete kontaktovat telefonicky,
každý pracovní den 7:00 do 15:00 rádi vám zodpovíme vaše dotazy.

ZAVOLEJTE NÁM+420 725 526 091

NAPIŠTE NÁM

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

DO YOU QUESTION? WANT TO ORDER?

Call us

Assisted Reproduction Center+420 737 470 924

Laboratory+420 597 689 182

Contact us

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

CZY MASZ JAKIEŚ PYTANIE? CHCESZ ZAMÓWIĆ?

Zadzwoń do nas

Centrum wspomaganego rozrodu+420 737 470 924

Laboratorium+420 597 689 182

Napisz do nas

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
logo center 01

Vážení pacienti,
i přes přetrvávající situaci COVID-19 jsme tady stále pro Vás.

PROVOZ naší kliniky je NEPŘERUŠEN a VEŠKERÉ SLUŽBY i nadále poskytujeme BEZ JAKÉHOKOLIV OMEZENÍ.
 

Váš tým Eurofertil CZ