In vitro fertilizace, mimotělní oplodnění (IVF)

 • v současnosti zásadní metoda v léčbě neplodnosti
 • ke spojení spermie a vajíčka dochází mimo tělo ženy
 • do děložní dutiny ženy je zavedeno embryo
 • provázena hormonální stimulací ženy nebo bez ní (nativní cyklus)
 • při zisku více než 3 embryí je možné zbylá embrya zmrazit (kryokonzervovat)
 • průměrná celosvětová úspěšnost mezi 25–35% klinických těhotenství na přenos 1 embrya
 • rizikem může být vícečetné nebo mimoděložní těhotenství
 • může být částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění

Intracytoplazmatická injekce spermií

3D ANIMACE: JAK SE PROVÁDÍ IU

EuroFertil CZ doporučuje:

…selekci spermií metodou MACS doporučujeme pacientům s nevysvětlitelnou neplodností, nedostatečnou kvalitou ejakulátu, prokázanou poruchou integrity DNA spermií, varikokélou, ve vyšším věku, při opakovaném zastavení vývoje embryí resp. při špatném vývoji v stádiu blastocysty, alternativně v kombinaci s PICSI.

 
IVF – in vitro fertilizace (mimotělní oplodnění) je dnes zásadní metoda v léčbě neplodnosti. Spočívá v zajištění podmínek pro spojení zárodečných buněk (spermie a vajíčka) mimo tělo ženy, sledování vývoje vzniklých zárodků v laboratoři, výběru nejkvalitnějších embryií a jejich zpětném zavedení do děložní dutiny ženy – příjemkyně. Probíhá v několika fázích.

Stimulace vaječníků

Pro hormonální stimulaci vaječníků se používají léky, které pro užití u konkrétní pacientky schvaluje zdravotní pojišťovna. Jsou to buď léky vyráběné z moči klimakterických žen, které jsou levné a plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, nebo synteticky vyráběné hormonální látky, které zdravotní pojišťovny hradí neúplně, doplatek za léky na jeden IVF cyklus činí cca 3.000 – 5.000,-Kč.

Zdravotní pojišťovny neschválí na jeden IVF cyklus více než 2250 IU (mezinárodních jednotek) účinné látky léku. Pokud je při nižší odpovědi vaječníků jejich spotřeba větší, musejí se již u hradit z vlastních prostředků.

Nejčastěji používané stimulační protokoly jsou dlouhý protokol a jednodušší protokol s antagonisty GnRH – tento se používá i u žen s rizikem rozvoje OHSS. Krátký protokol je vhodný u žen s nízkou odezvou vaječníků na stimulaci, často to proto bývají ženy starší.

Odběr vajíček – oocytů – ovum pick up (OPU)

Odběr vajíček je minimálně invazivní operační výkon, při kterém je odsáta z folikulů na vaječnících tekutina s vajíčky. Výkon se provádí ambulantně, v anestezii. Počet ovariálních folikulů a získaných vajíček závisí na individuální reakci tkáně vaječníků. V embryologické laboratoři jsou vajíčka uložena do kultivačního systému, který zabezpečuje vhodné prostředí pro další vývoj.

Po 2 hodinách klidu na lůžku odchází pacientka v doprovodu domů. Vedlejší účinky zákroku jsou špinění a mírné bolesti v podbřišku. V den odběru večer zahájí užívání léku, který připravuje děložní sliznici na uhnízdění embryí – progesteron (UTROGESTAN ). Lze jej zavádět do pochvy, nebo polykat. Alternativou je poševní gel CRINONE, který se aplikuje 1x denně.

Oplození vajíček – fertilizace

Vlastní mimotělní umělé oplodnění se provádí v živných roztocích v embryologické laboratoři („ve zkumavce“) za přísně definovaných a kontrolovaných podmínek.
K vajíčkům se přidají spermie partnera. K oplodnění dochází spontánně, spermie vlastním pohybem docestují k vajíčku a pronikají jeho obaly. Po 16-20-ti hodiná zjišťuje embryolog úspěšnost fertilizace (oplodnění), které je charakterizováno přítomností dvou prvojader v cytoplasmě.

ICSI (Intracytoplasmatická injekce spermie do vajíčka)

V případě snížené schopnosti oplodnění partnerovými spermiemi standardním IVF postupem je možné použití mikromanipulační metody: ICSI. Při tomto postupu je do každého vajíčka injekčně vpravena jediná spermie s nejlepšími vlastnostmi.

ICSI je vhodná především při mužské příčině neplodnosti (snížený počet spermií, zhoršená pohyblivost spermií, apod.), vždy při operativním získání spermií, při nízkém počtu oocytů, u imunologických příčin neplodnosti, pokud dojde k selhání oplodnění při IVF po opakovaných selháních umělého oplodnění, vyšším věku, užití kryokonzervovaných spermií, užití dárcovských spermií či vajíček a v některých dalších případech. Tato metoda má velmi vysokou úspěšnost. Přes tento aktivní zásah do přirozeného výběru, nebylo jednoznačně prokázáno zvýšené genetické riziko.

IMSI (Intracytoplasmatická injekce morfologicky selektované spermie)

Metoda založena na  výběru morfologicky nejkvalitnější spermie speciálním mikroskopem při velkém zvětšení.

PICSI (napodobující přirozený výběr spermie)

Metoda PICSI, umožňuje vybrat k oplození vajíčka zralou spermii. Principem metody je vazba zralé spermie na gel s hyaluronanem, který je součástí obalů vajíčka. Odtud  pak spermie izolujeme pro použití metodou ICSI. 

Metoda PICSI eliminuje použití nezralých spermií a tím snižuje riziko poruch vývoje embrya, poruch implantace a riziko časných potratů. Metodu volíme, je-li poměr oplozených oocytů nízký, embrya se opakovaně řádně nevyvíjí nebo dochází k časným potratům.

MACS (magneticky aktivované třídění buněk)

MACS® ART Annexin V System selektivně odstraňuje defektní, i když morfologicky zdánlivě zdravé spermie ze vzorku pacienta. Po magnetickém označením poškozených spermií, spermie následně procházejí separační kolonou, kde jsou selektivně zachyceny.  Zdravé žijící spermie, které nevykazují známky poškozené DNA, projdou kolonou a jsou určeny pro další použití (IUI, IVF, PICSI, ICSI, IMSI).

Přímý zisk spermií připravených pro fertilizaci představuje klíčovou výhodu oproti tradičním DNA fragmentačním testům (HSP  – viz. tab. níže), při kterých pacient získá jen informaci o procentu poškozených buněk.

 

MetodaNázev Princip 
MACS Magneticky aktivované třídění buněk Selekce živých spermií s celistvou (nefragmentovanou) DNA pomocí magnetických nanočástic
PICSI Intracytoplaz­matická spermatická injekce hyaluronan – selektované spermie Vazba na gel hyaluronanu jako indikace zralosti spermie
IMSI Intracytoplaz­matická spermatická injekce morfologicky selektované spermie Selekce spermie na základě morfologických znaků posuzovaných při vysokém rozlišení
HSP Test spermatické DNA Integrity Určení procentuálního podílu spermií s fragmentovanou DNA a posouzení stupně poškození DNA, použitím fluorescenčně značených sond

Tyto výkony nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. 

 

Přenos embryí do dělohy – embryotransfer (ET)

Přenos embryí do dělohy se nejdříve provádí za dva až tři dny po odběru vajíček.
Standardní je prodloužená kultivace, t.j. prodloužení pobytu embryí v kultivačním systému laboratoře, nejlépe do stadia blastocysty (5-6 denní kultivace).
Tato metoda umožňuje rozlišit správně se vyvíjející embrya od embryí s pomalým nebo chybným vývojem a tak transferovat nejkvalitnější embrya s největším implantačním potenciálem.
Výhodou je vyšší procento úspěšnosti, jelikož se pro embryotransfer vyberou nejkvalitnější embrya, která se vyvíjejí nejlépe a mají největší šanci na uhnízdění v děložní sliznici. Tento výkon není hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
Embryotransfer je bezbolestný zákrok, při kterém se kanálkem děložního hrdla zavedou tenkým katetrem do děložní dutiny embrya. Obvykle se zavádí jedno embryo nebo embrya dvě, pokud jde o ženu nad 35 let nebo po opakovaným neúspěšných předchozích IVF.
Zavedení vyššího počtu embryí zvyšuje riziko vícečetné gravidity.
Implantační potenciál embryí lze zvýšit provedením asistovaného hatchingu (AH). Před implantací embrya v děložní sliznici embryo opustí ochranný obal – zonu pellucidu, která chrání vajíčko před vícečetným průnikem spermií. Je-li tento obal silnější nebo pevnější, embryo jej špatně opouští a dochází k selhání implantace.
Asistovaný hatching zvyšuje šanci na úspěch u žen nad 35 let, při zesílení zona pellucida a v případech opakovaného selhání implantace.
Asistovaný hatching je mikromanipulační výkon, který provádí embryolog, který pomocí laserového paprsku vytvoří otvor v zoně pellucidě, a tak usnadní vycestování embrya.
Po embryotransferu pacientka obvykle opustí zařízení po jedné hodině klidu na lůžku. Je poučena sestrou o omezeních pro příští dny.

Těhotenství

Počínající graviditu prokážeme těhotenským testem již za 14 dní po embryotransferu. V tomto období hovoříme o stadiu tzv. biochemické gravidity.
Za další dva až tři týdny provedeme ultrazvukové vyšetření, při kterém sledujeme vývoj gravidity, životaschopnost plodu a četnost těhotenství. Toto období označujeme jako klinické stadium těhotenství.
Je-li prokázána zdravá gravidita, je žena k další péči předána ke svému praktickému gynekologovi.

Kryokonzervace embryí (KK) – vitrifikace 

Při zisku více embryí nejvyšší kvality, je možno zbylá embrya zmrazit – kryokonzervovat a uchovat je k dalším zavedením do děložní dutiny.
Zamražená embrya se uchovávají při teplotě –196 °C v tekutém dusíku. Po rozmražení je asi 95% embryí vhodných k další kultivaci či transferu. Zavedení embryí se provádí obdobně jako v případě standardního IVF – embryotransferem.
Kryokonzervace embryí, ale i spermií a nově vajíček je technika zamražení reprodukčních buněk využívající speciálního média pro uchování v tekutém dusíku při teplotě -196ºC. Moderní technikou kryokonzervace, kterou využíváme, je vitrifikace, při které dochází ke skokovému ochlazení reprodukčních buněk na teplotu -196ºC  při vysoké dávce kryoprotektivních látek chránících buňky před poškozením.
Díky tomuto systému se podařilo zvýšit úspěšnost léčby neplodnosti s využitím zmražených embryí na úroveň úspěšnosti embryí čerstvých.
Průměrná celosvětová úspěšnost IVF programu se pohybuje mezi 30 % až 45 % klinických těhotenství na přenos 1 embrya. U KET je úspěšnost srovnatelná s přenosem čerstvých embryí.

Alternativy IVF – nativní cyklus, minimální stimulace

Nativní – přirozený cyklus IVF
V nativním cyklu IVF se žádná hormonální stimulace vaječníků nepoužívá. Cílem je získat jediné vajíčko, které ženě ve fyziologickém menstruačním cyklu dozrává ve vaječníku. Tato metoda má relativně nízkou úspěšnost, způsobenou oplozením pouze jednoho vajíčka. Je však bezpečná a levná.

Minimální stimulace
Při minimální stimulaci je cílem získat 2-8 zralých vajíček. Tento stimulační přístup je pro ženu velmi šetrný. Užívají se tablety s klomifencitrátem (Clostilbegyt) nebo se aplikují injekční preparáty ve velmi nízké dávce. V některých léčebných situacích používáme k indukci ovulace i jiné stimulační léky, např. antiestrogeny – tamoxifen (Tamoxifen Ebewe)  nebo inhibitory aromatázy – letrozol (Femara).
Získaná vajíčka se oplodňují nejčastěji metodou ICSI. Vzniklá embrya se transferují do dělohy po 2 – 5 dnech kultivace. Tato metoda má mírně nižší úspěšnost než klasická plná stimulace a je bezpečná, nedochází k rozvoji ovariálního hyperstimulačního syndromu.

Metoda minimální stimulace je určena:

 • párům, u kterých nebyla dosavadní léčba metodami IVF úspěšná
 • párům, které nereagovaly na stimulaci IVF dlouhým protokolem
 • ženám s PCOS syndromem
 • ženám, jejichž stimulace byla komplikována rozvojem ovariálního hyperstimulačního syndromu
 • ženám, které si nepřejí stimulaci vysokými dávkami hormonů
 • párům, kde je problémem finanční zátěž úhrady za léčbu

 

Rizika léčby

Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS)

Vícečetné těhotenství – V současné době do dělohy zavádíme 1, popř. 2 embrya. Zejména na začátku léčby preferujeme zavedení 1 embrya. Dvojčetná, ale zejména trojčetná těhotenství doprovází vyšší procento komplikací již v průběhu těhotenství a ve srovnání s jednočetným těhotenstvím se děti rodí předčasně s nepoměrně vyšší perinatální úmrtností a nemocností. Při léčbě neplodnosti metodami asistované reprodukce se mnohočetné těhotenství vyskytuje v malé míře.

Mimoděložní těhotenství – Po embryotransferu embryo vycestuje z dutiny děložní do vejcovodu, kde se uhnízdí. Pravděpodobnost této komplikace je asi 2% proti 1% v běžné populaci.
Výjimečně může dojít k současnému vzniku nitroděložního a mimoděložního těhotenství, kdy je jedno embryo implantováno v dutině děložní a jiné ve vejcovodu.
Pokud se mimoděložní těhotenství rozpozná a ošetří včas, těhotenství v děloze může obvykle pokračovat ve vývoji dále.

Krvácení po odběru oocytů – Krvácení v místě vpichu punkční jehlou, které vyžaduje další ošetření je zřídkavé. Krvácení v pochvě lze poměrně snadno zastavit opichem stehem, silnější krvácení v břišní dutině je nutné ošetřit laparoskopicky nebo ze standardního chirurgického přístupu po otevření břišní dutiny. Možným infekčním komplikacím předcházíme preventivním podáváním antibiotik.

 

 

EuroFertil

  OBJEDNÁVKY + 420 737 470 924

  DÁRCOVSKÝ PROGRAM + 420 725 526 091
info@eurofertil.czOficiální výukové pracoviště
Lékařské fakulty Ostravské univerzity

MÁTE DOTAZ? CHCETE SE OBJEDNAT?

ZAVOLEJTE NÁM

Jsme tady pro vás každý pracovní den od 7:00 do 15:00 a rádi vám
zodpovíme veškeré dotazy.

Centrum asistované reprodukce+420 737 470 924

Dárcovský program+420 725 526 091

Laboratoře+420 597 689 182

NAPIŠTE NÁM

Můžeme vám s něčím poradit, pomoct nebo se k nám chcete objednat? Napište nám. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

CHCI SE STÁT DÁRKYNI

Stačí vyplní kontaktní formulář se základními informacemi níže a my vás
obratem budeme kontaktovat. Následně si domluvíme předvyšetření,
kde Vám vysvětlíme celý postup darovnání spermií.

Pokud chcete získat více informací před vyplněním formulíře podívejte
se na stránku dárce spermatu. Také nás můžete kontaktovat
telefonicky, každý pracovní den 7:00 do 15:00 rádi vám
zodpovíme vaše dotazy.

ZAVOLEJTE NÁM+420 725 526 091

NAPIŠTE NÁM

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

CHCI SE STÁT DÁRKYNI

Stačí vyplnit kontaktní formulář se základními informacemi níže a my vás
obratem budeme kontaktovat. Následně si domluvíme osobní schůzku,
kde Vám vysvětlíme celý postup darování vajíček. Zde bude také
dostatek času na probrání veškerých dotazů.

Pokud chcete získat více informací před vyplněním formuláře podívejte
se na stránku dárkyně vajíček. Také nás můžete kontaktovat telefonicky,
každý pracovní den 7:00 do 15:00 rádi vám zodpovíme vaše dotazy.

ZAVOLEJTE NÁM+420 725 526 091

NAPIŠTE NÁM

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

DO YOU QUESTION? WANT TO ORDER?

Call us

Assisted Reproduction Center+420 737 470 924

Laboratory+420 597 689 182

Contact us

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

CZY MASZ JAKIEŚ PYTANIE? CHCESZ ZAMÓWIĆ?

Zadzwoń do nas

Centrum wspomaganego rozrodu+420 737 470 924

Laboratorium+420 597 689 182

Napisz do nas

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
logo center 01

Vážení pacienti,
i přes přetrvávající situaci COVID-19 jsme tady stále pro Vás.

PROVOZ naší kliniky je NEPŘERUŠEN a VEŠKERÉ SLUŽBY i nadále poskytujeme BEZ JAKÉHOKOLIV OMEZENÍ.
 

Váš tým Eurofertil CZ